Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022

Het verbeteren van de kwaliteit van de Gelderse leefomgeving vraagt om goede voorbeelden. Met de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit verzamelen we geslaagde en inspirerende projecten voor het inrichten van de Gelderse leefomgeving.
Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022

Voorbeelden van een mooi Gelderland

De 9e editie van de GPRK 2022 is begonnen. Het thema van deze editie is ‘De Kunst van het Kiezen. Wat zijn onze ervaringen met het maken van ruimtelijke keuzes in zowel het stedelijk als landelijk gebied? En leveren goede keuzes een mooi Gelderland op?

Doe mee en dien 1 of meer voorbeelden in

Gedeputeerde Staten (GS) vragen aan gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, ontwerpbureaus, ondernemerskringen en burgergroepen goede voorbeelden van ruimtelijke kwaliteit in Gelderland. 

Welk ruimtelijk project zou u willen voorgedragen voor de GPRK? De winnaar van de juryprijs wint een bedrag van €10.000. De winnaar van de publieksprijs wint eveneens €10.000. En het project wordt onder de aandacht van de inwoners van Gelderland gebracht. Het prijzengeld moet aan het project besteed te worden. 

Bijvoorbeeld op het gebied van: 

 • communicatie en promotie
 • versterking en verfraaiing
 • mogelijke vervolgactiviteiten 

Doe ook mee en zorg dat een project waar u trots op bent kans maakt op de GPRK-juryprijs! Klik daarvoor tot en met vrijdag 30 september 2022 (23.59 uur) op onderstaande knop. We vragen u het formulier zo goed en volledig mogelijk in te vullen inclusief het uploaden van foto’s en andere relevante documenten. Op die manier krijgen we het beste beeld van het project. Wanneer u niet zelf de ‘projecteigenaar’ bent, wijs dan de persoon of de instantie op deze editie van de prijs en de mogelijkheid om mee te doen. 

Gelders Genootschap treedt op als curator

In deze editie van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit heeft Gelders Genootschap de rol van curator. Het curatorschap is nieuw voor de GPRK en we willen dat in deze editie verder ontdekken en uitproberen. Als vereniging van Gelderse gemeenten is het Gelders Genootschap het kenniscentrum voor ruimtelijke kwaliteit. Samen met de provincie draagt zij de zorg voor een mooie collectie ‘ingerichte plekken of gebieden’ op basis van de lijst ingediende projecten. Een speciaal publiekspanel, dat bestaat uit leken en deskundigen, doet een voorstel voor de nominaties en adviseert GS, die de nominaties uiteindelijk vaststellen. Hoogstwaarschijnlijk zal het gaan om ongeveer 10 nominaties.

Criteria

Bij selecteren van projecten voor de lijst met genomineerden, kijkt het publiekspanel in ieder geval naar de volgende zaken, meegegeven in het Reglement GPRK:

 • Het project is gericht op ruimtelijke inrichting;
 • Het project is gerealiseerd en zichtbaar (recent opgeleverd dan wel al een tijdje geleden afgerond, of op z’n minst in een zeer vergevorderd stadium van realisatie);
 • Het project past binnen het thema van de betreffende editie;
 • Het project draagt bij aan de gebruikswaarde van het gebied (functionaliteit);
 • Het project draagt bij aan de belevingswaarde van het gebied (visuele kwaliteit);
 • Het project draagt bij aan de toekomstwaarde van het gebied (duurzaamheid);
 • Het project kent een grote mate van uitdaging;
 • Het project heeft een voorbeeldfunctie.

Ook een goede geografische spreiding, een goede balans tussen stad en land en voldoende afwisseling in complexiteit van opgaven zijn belangrijk. Specifieke interesse gaat uit naar het plan- en ontwerpproces, het krachtenspel van het kiezen en ambities voor de toekomst.

Thema: De Kunst van het Kiezen

Veel maatschappelijke opgaven (grote onderwerpen) vragen om een zorgvuldige inrichting van de Gelderse Ruimte. Onze ruimtelijke uitdagingen hebben dringend behoefte aan inspirerende oplossingen. We verzamelen projecten die overduidelijk en op verrassende wijze de ruimtelijke uitdaging zijn aangegaan. Met deze voorbeelden, waarbij de juiste beslissingen zijn genomen, leren wij de juiste keuzes te maken. Want niet alles kan, en niet alles kan overal. Maar ze moeten ook bijdragen aan een ‘Mooi Gelderland’.  

We houden rekening met wat er in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staat. We hebben veel aandacht voor meervoudig ruimtegebruik: grond- of wateroppervlak voor meer dan 1 doel gebruiken. Ook voor sturing van bodem- en watersystemen en het landschap als dragende structuur. Andere aandachtsvelden zijn vitaliteit en biodiversiteit van landelijke gebieden en het klimaatpositief bouwen van steden en dorpen die goed bereikbaar zijn. Tot slot is het niet afwentelen in ruimte en tijd een belangrijk uitgangspunt voor het inrichten van onze leefomgeving.   

De planning in hoofdlijnen

Wanneer?Wat?

Vanaf 1 september            

GS roepen op tot deelname en om mooie projecten in te dienen. 

Vrijdag 30 september 2022 (23.59)            

Inzendtermijn loopt af.   

Begin november 2022

Een publiekspanel kiest uit de lijst met geselecteerden de genomineerden en adviseert GS deze vast te stellen.

Begin november 2022

Een onafhankelijke jury wordt samengesteld.

vrijdag 25 november 2022

Jury: beraadslagen en vertegenwoordigers van de genomineerde projecten ontmoeten.

Tot begin december 2022

Mogelijkheid om te stemmen voor de publieksprijs.

Maandag 19 december 2022

Winnaars worden bekend gemaakt en ontvangen hun prijs tijdens een kleine manifestatie.

Vervolg op de 9e editie GPRK 

Na de bekendmaking zetten we de editie voort in de 1e helft van 2023 met een inspirerend debat en bezoektraject. Dit wordt afgestemd met andere communicatietrajecten bijvoorbeeld in het kader van het Ruimtelijk Perspectief Gelderland.