Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022

Het verbeteren van de kwaliteit van de Gelderse leefomgeving vraagt om goede voorbeelden. Met de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit verzamelen we geslaagde en inspirerende projecten voor het inrichten van de Gelderse leefomgeving.
Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022

De 15 genomineerden van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022 zijn bekend. Tot en met 15 december 2022 kun u stemmen op uw favoriet. We stellen ze aan u voor op de pagina met alle genomineerden. Het project met de meeste stemmen wint de publieksprijs van € 10.000. De winnaar maken we op maandag 19 december 2022 bekend, samen met de winnaar van de publieksjury. Ook die wint € 10.000.

Stemmen

Welk project moet de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022 winnen volgens u? Stem tot en met 15 december 2022!

Voorbeelden van een mooi Gelderland

Het thema van de editie van 2022 is ‘De Kunst van het Kiezen. Wat zijn onze ervaringen met het maken van ruimtelijke keuzes in zowel het stedelijk als landelijk gebied? En leveren goede keuzes een mooi Gelderland op?

Meedoen

Gedeputeerde Staten (GS) vroegen aan gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, ontwerpbureaus, ondernemerskringen en burgergroepen goede voorbeelden van ruimtelijke kwaliteit in Gelderland. 

Hierop ontvingen we tientallen reacties. Met hulp van een publiekspanel stelden GS begin november vast welke projecten een nominatie ontvingen. Maandag 19 december maken we de uitslag bekend. 

Criteria

Het publiekspanel keek in ieder geval naar de volgende zaken, meegegeven in het Reglement GPRK:

  • Het project is gericht op ruimtelijke inrichting;
  • Het project is gerealiseerd en zichtbaar (recent opgeleverd dan wel al een tijdje geleden afgerond, of op z’n minst in een zeer vergevorderd stadium van realisatie);
  • Het project past binnen het thema van de betreffende editie;
  • Het project draagt bij aan de gebruikswaarde van het gebied (functionaliteit);
  • Het project draagt bij aan de belevingswaarde van het gebied (visuele kwaliteit);
  • Het project draagt bij aan de toekomstwaarde van het gebied (duurzaamheid);
  • Het project kent een grote mate van uitdaging;
  • Het project heeft een voorbeeldfunctie.

Ook een goede geografische spreiding, een goede balans tussen stad en land en voldoende afwisseling in complexiteit van opgaven zijn belangrijk. Specifieke interesse gaat uit naar het plan- en ontwerpproces, het krachtenspel van het kiezen en ambities voor de toekomst.

Gelders Genootschap treedt op als curator

In deze editie van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit heeft Gelders Genootschap de rol van curator. Het curatorschap is nieuw voor de GPRK en we willen dat in deze editie verder ontdekken en uitproberen. Als vereniging van Gelderse gemeenten is het Gelders Genootschap het kenniscentrum voor ruimtelijke kwaliteit. Samen met de provincie draagt zij de zorg voor een mooie collectie ‘ingerichte plekken of gebieden’ op basis van de lijst ingediende projecten. Een speciaal publiekspanel, dat bestaat uit leken en deskundigen, doet een voorstel voor de nominaties en adviseert GS, die de nominaties uiteindelijk vaststellen. Hoogstwaarschijnlijk zal het gaan om ongeveer 10 nominaties.

Thema: De Kunst van het Kiezen

Veel maatschappelijke opgaven (grote onderwerpen) vragen om een zorgvuldige inrichting van de Gelderse Ruimte. Onze ruimtelijke uitdagingen hebben dringend behoefte aan inspirerende oplossingen. We verzamelen projecten die overduidelijk en op verrassende wijze de ruimtelijke uitdaging zijn aangegaan. Met deze voorbeelden, waarbij de juiste beslissingen zijn genomen, leren wij de juiste keuzes te maken. Want niet alles kan, en niet alles kan overal. Maar ze moeten ook bijdragen aan een ‘Mooi Gelderland’.  

We houden rekening met wat er in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) staat. We hebben veel aandacht voor meervoudig ruimtegebruik: grond- of wateroppervlak voor meer dan 1 doel gebruiken. Ook voor sturing van bodem- en watersystemen en het landschap als dragende structuur. Andere aandachtsvelden zijn vitaliteit en biodiversiteit van landelijke gebieden en het klimaatpositief bouwen van steden en dorpen die goed bereikbaar zijn. Tot slot is het niet afwentelen in ruimte en tijd een belangrijk uitgangspunt voor het inrichten van onze leefomgeving.   

De planning in hoofdlijnen

Wanneer?Wat?

Vanaf 1 september            

GS roepen op tot deelname en om mooie projecten in te dienen. 

Vrijdag 7 oktober 2022 (23.59)            

Inzendtermijn loopt af.   

Begin november 2022

Een publiekspanel kiest uit de lijst met geselecteerden de genomineerden en adviseert GS deze vast te stellen.

Begin november 2022

Een onafhankelijke jury wordt samengesteld.

Tot en met 15 december 2022

Mogelijkheid om te stemmen voor de publieksprijs.

vrijdag 25 november 2022

Jury: beraadslagen en vertegenwoordigers van de genomineerde projecten ontmoeten.

Maandag 19 december 2022

Winnaars worden bekend gemaakt en ontvangen hun prijs tijdens een kleine manifestatie.

Vervolg op de 9e editie GPRK 

Na de bekendmaking zetten we de editie voort in de 1e helft van 2023 met een inspirerend debat en bezoektraject. Dit wordt afgestemd met andere communicatietrajecten bijvoorbeeld in het kader van het Ruimtelijk Perspectief Gelderland.