Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) helpt om met respect om te gaan met de biodiversiteit en de natuur. Biodiversiteit is de variatie aan dier- en plantensoorten die zorgt voor een gezonde leefomgeving. Het levert ons ook voedsel en grondstoffen op die we nodig hebben om te leven.
Sloot langs grasland en dijk

Een sterke en gevarieerde natuur zorgt voor (schoon) drinkwater en is bovendien beter bestand tegen hitte, droogte en andere gevolgen van klimaatverandering.

Daarom is het belangrijk dat we voldoende biodiversiteit en natuur behouden en beschermen. Volgens de Wet natuurbescherming mag u geen wilde planten beschadigen en dieren in het wild verwonden. Ook mag u hun verblijfplaatsen niet vernietigen. De Wet natuurbescherming geldt voor iedereen en geldt ook op eigen grond of erf. 

Wanneer heeft u te maken met de Wet natuurbescherming? 

Bij activiteiten die negatieve effecten kunnen hebben op beschermde dieren, planten en natuurgebieden kunt u met de Wet natuurbescherming te maken hebben. Denk aan het isoleren van een huis, het slopen of renoveren van een gebouw of het verwijderen van asbest. Of aan het kappen van bos of bomenrij of het organiseren van een evenement in de buitenlucht. U heeft dan mogelijk een vergunning of ontheffing nodig. Wij helpen u op weg om dit te kunnen vaststellen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het provincieloket.