Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming (Wnb) helpt om met respect om te gaan met de biodiversiteit en de natuur. Biodiversiteit is de variatie aan dier- en plantensoorten die zorgt voor een gezonde leefomgeving. Het levert ons ook voedsel en grondstoffen op die we nodig hebben om te leven.
Sloot langs grasland en dijk

Een sterke en gevarieerde natuur zorgt voor (schoon) drinkwater en is bovendien beter bestand tegen hitte, droogte en andere gevolgen van klimaatverandering.

Daarom is het belangrijk dat we voldoende biodiversiteit en natuur behouden en beschermen. Volgens de Wet natuurbescherming mag u geen wilde planten beschadigen en dieren in het wild verwonden. Ook mag u hun verblijfplaatsen niet vernietigen. De Wet natuurbescherming geldt voor iedereen en geldt ook op eigen grond of erf. 

Wanneer heeft u te maken met de Wet natuurbescherming? 

Bij activiteiten die negatieve effecten kunnen hebben op beschermde dieren, planten en natuurgebieden kunt u met de Wet natuurbescherming te maken hebben.

Dit zijn de volgende activiteiten:

Wat moet u doen bij deze activiteiten?

Negatieve effecten voorkomen

Voordat u deze activiteiten mag uitvoeren, bent u verplicht om mogelijke negatieve effecten op beschermde natuur te voorkomen. Dit kunt u doen door de volgende stappen te doorlopen: 

1. Ecologisch onderzoek

Laat een ecologisch onderzoek uitvoeren, zodat duidelijk is wat de effecten van uw werkzaamheden zijn op Natura 2000-gebieden en/of beschermde plant- en diersoorten. Er zijn gespecialiseerde bureaus die deze onderzoeken voor u kunnen uitvoeren.

2. Neem maatregelen

Uit het ecologische onderzoek komt een advies voor te nemen maatregelen. Neem deze maatregelen om Natura2000-gebieden en/of beschermde plant- of diersoorten te beschermen. 

3. Ontheffing/vergunning

Uit het ecologisch onderzoek blijkt of een ontheffing of een vergunning nodig is. Vraag een ontheffing (soortbescherming) of vergunning (gebiedsbescherming Natura2000) aan als u de werkzaamheden niet kunt uitvoeren zonder de Wet Natuurbescherming te overtreden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het provincieloket.