Bloemrijk natuurgrasland ontwikkelen in het Gelders natuur netwerk

Bloemrijke graslanden waren in het verleden net zo gewoon als groene graslanden dat tegenwoordig zijn. Ze waren het leefgebied van talloze planten en dieren. Deze graslanden vormden een belangrijke schakel tussen natuurgebieden. Planten en dieren konden zich via deze graslanden makkelijk verspreiden.

Met de modernisering van de landbouw verdwenen de bloemrijke graslanden uit het landschap. Inmiddels heeft ons natuurbeleid ervoor gezorgd dat veel graslanden weer natuurvriendelijk beheerd worden. Inmiddels is er zo’n 5000 hectaren natuurgrasland in het Gelders Natuur Netwerk (GNN).

Graszode openwerken geeft sneller meer soorten

Het ontwikkelen van natuurgraslanden met veel soorten bloeiende planten is op veel plaatsen een langdurig proces. De soortenrijkdom blijft ver achter bij wat we zouden willen om de biodiversiteit te herstellen. Daarom hebben we onderzocht hoe we dit proces kunnen versnellen. Het blijkt dat dit met een speciale grondbewerking kan. Als de beheerder de graszode openwerkt en daar kruidenrijk maaisel of zaad over uitstrooit groeien er binnen enkele jaren al veel meer soorten. Ook voor natuurakkers kan dit een goede manier zijn om een grotere kruidenrijkdom te krijgen.

IMG_0188.jpg

Situatie voor grondbewerking

IMG_4507.JPG

Resultaat na openwerken van de grond

Subsidie

Wilt u met deze methode ook uw grasland of natuurakker soortenrijker te maken dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Bloemrijk grasland ontwikkelen op agrarische grond 

Veehouders die meer natuurinclusief willen boeren hebben steeds meer interesse in kruidenrijk grasland.  Kruidenrijk grasland heeft namelijk veel voordelen. Boeren kunnen bezuinigen op kunstmest, het levert een gezondere bodem, het is gezond voor het vee en het levert natuurlijk biodiversiteit op.  Daarom hebben we geld beschikbaar gesteld voor de campagne ‘1001 ha kruidenrijk grasland’ van de stichting Urgenda. Urgenda werkt hierin samen met LTO.  We hopen zo veel boeren te helpen om hun grasland kruidenrijker te maken.

Kijk voor meer informatie op de website van 1001 Hectare Kruidenrijk Grasland.