Tijdelijke subsidie wolfwerende maatregelen

Schapen- of geitenhouders buiten het leefgebied van wolven kunnen bij calamiteiten een subsidie aanvragen voor afrastering om schade door zwervende wolven te voorkomen.

De calamiteitenregeling is in 2024 van toepassing in:

  • Gemeente Epe – van 21 februari tot en met 6 maart
  • Gemeente Overbetuwe - van 19 februari tot en met 4 maart
  • Gemeente Elburg - tot en met 21 februari wordt verlengd tot en met 6 maart
  • Gemeenten Putten en Nijkerk - tot en met 28 februari, wordt verlengd tot en met 6 maart
  • Gemeente Nunspeet - tot en met 17 februari, wordt verlengd tot en met 22 februari
  • Gemeente Barneveld - tot en met 27 februari
  • Gemeente Ermelo - tot en met 20 februari
  • Gemeente Oldebroek - tot en met 15 februari
  • Gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem - tot en met 21 januari

Maatregelen om schade te voorkomen

De calamiteitenregeling geldt wanneer een zwervende wolf niet gelijk doortrekt, maar langer in een gebied blijft dat niet geschikt is als leefgebied en daar schade veroorzaakt. Of als een leefgebied nog niet is aangewezen. Met deze regeling krijgen geiten en schapenhouders subsidie voor maatregelen om te voorkomen dat wolven vee kunnen aanvallen. De provincie adviseert alle dierhouders om passende maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van wolfwerende rasters of het ’s nachts op stal zetten van vee.

Twee aanvallen binnen één week

Subsidie is beschikbaar wanneer er twee of meer (vermoedelijke) wolvenaanvallen binnen zeven dagen zijn, binnen 1 gemeente of binnen 2 aangrenzende gemeenten.

Subsidie binnen 2 weken aanvragen

De calamiteitenregeling maakt een tijdelijke openstelling van de subsidie mogelijk, zodat schapen- en geitenhouders snel en blijvend maatregelen kunnen treffen zonder dat een aanwijzing als leefgebied aan de orde is. Schapen- en geitenhouders kunnen wolfwerende rasters direct plaatsen en de subsidieaanvraag daarna indienen. Beeldmateriaal dat het hek er staat is voldoende. De subsidie is tijdelijk en moet binnen 2 weken worden aangevraagd. Wanneer de wolf in de regio actief blijft, kunnen hier andere gemeenten bijkomen en kan de aanvraagtermijn worden verlengd.

Plaats een noodset

Als er een vermoeden is dat de wolf actief is in een gemeente, kunnen veehouders de provincie ook vragen om tijdelijk een noodset te lenen om vee te beschermen Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om een blijvende oplossing te creëren. Voor het in bruikleen krijgen van een noodset kan men per e-mail contact opnemen met het Provincieloket  of telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur via 026-3599999. Voor calamiteiten kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Vraag advies aan de wolvenconsulent

In Gelderland zijn namens de provincie wolvenconsulenten actief. Zij adviseren veehouders kosteloos over preventieve maatregelen. Zowel op afstand (telefonisch, e-mail) als op locatie. Daarnaast bieden zij hulp bij het aanvragen van subsidie. Neem per e-mail contact op met de wolvenconsulent.

Leefgebied

In de provincie Gelderland leven sinds 2019 wolven. Tot nu toe zijn de Noord-Veluwe, de Midden-Veluwe en de Zuidwest-Veluwe aangewezen als leefgebied. Binnen deze gebieden krijgen dierhouders sinds 2020 ondersteuning bij het nemen van preventieve maatregelen, onder andere met subsidie. Buiten de leefgebieden kunnen zwervende wolven voorkomen. Vaak trekken deze dieren door naar gebieden die geschikt zijn als leefgebied.