Wilpse Klei: een Natura 2000-gebied bij Voorst

De uiterwaarden van de Wilpse Klei liggen ten westen van de IJssel in gemeente Voorst. Het valt onder het Natura 2000-gebied Rijntakken. Voor dit gebied werken we aan herstel en uitbreiding van de natuur. Zoals stroomdalgrasland, glanshaverhooiland en meren met krabbescheer.

Kaart van de Wilpse Klei

Aanpassingen in dit natuurgebied

In opdracht van de provincie onderzoekt LTO-projecten samen met de agrarische natuurvereniging VeluweIJsselzoom (VIJZ) de mogelijkheden. Zij kijken onder andere naar mogelijkheden voor natuur inclusieve landbouw, de aanleg van een nevengeul en versterking van landschap en recreatie. Ook brengen zij kansen en knelpunten in beeld. Dat doen ze samen met betrokken overheden, grondeigenaren en pachters en gebruikers. De verkenning is in 2020 afgerond en vormt de basis voor een realisatiestrategie.