Uiterwaarden Wamel, Dreumel en Heerewaarden: deel van het Natura 2000-gebied

In de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden werken Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de provincie aan een nóg waardevoller natuurgebied. We willen nevengeulen en overstromingsgebieden aanleggen, en bestaande natuur uitbreiden tot 455 hectare (waarvan 263 hectare nieuw).

Kaart van de uiterwaarden van Wamel, Dreumel en Heerewaarden

Aanpassingen in dit natuurgebied

We willen nevengeulen en overstromingsgebieden aanleggen, en bestaande natuur uitbreiden tot 455 hectare (waarvan 263 hectare nieuw). Zo gaan we biodiversiteit herstellen. Dat doen we in samenwerking met Waterschap Rivierenland en de gemeenten West Maas en Waal, en Maasdriel. De nieuwe natuur is aantrekkelijk voor verschillende vissoorten, broedvogels en bijzondere diersoorten, zoals de kamsalamander. Ook inwoners van het gebied profiteren van de (nieuwe) natuur. We willen dat het gebied toegankelijk is voor recreanten, bijvoorbeeld om te struinen. 

De uiterwaarden liggen in het Natura 2000-gebied Rijntakken. Hiervoor is een beheerplan met bijlagen opgesteld, hiernaast te downloaden.


Werkzaamheden

  • Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2023.
  • Dit hangt af van doorlooptijden en procedures van bezwaar en beroep.
  • De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2025 afgerond.

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite wameldreumelheerewaarden.nl