Cortenoever: een Natura 2000-gebied bij Brummen

Het uiterwaardengebied Cortenoever ligt ten oosten van Brummen, op de linkeroever van de IJssel. Cortenoever is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. We werken samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en gemeente Brummen aan natuurontwikkeling.

Vergroten natuurwaarden

Het doel is om het gebied zo in te richten dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat met schoon en gezond water. Onderstaande werkzaamheden zijn gepland voor 2022:

  • We gaan de oorspronkelijke kronkelwaardgeulen uitdiepen. Zo stroomt er meer water in de uiterwaarden.
  • We breiden het bloemrijke grasland uit.
  • We planten bomen en breiden het bestaande bos uit met hardhoutooibos, zachthoutooibos en essen, eiken en meidoorn. In totaal gaan we 7 hectare bos aanplanten. 

Natura 2000-beheerplan Rijntakken

In het Natura 2000-gebied Rijntakken werken we aan het beschermen, herstellen en versterken van de natuur. De maatregelen die in Cortenoever nodig zijn, staan in het Natura 2000-beheerplan Rijntakken (PDF, 3.26 MB) en in de bijlage van het beheerplan van Rijntakken (PDF, 42.35).

Vergunning voor activiteiten

In principe kunnen bestaande activiteiten in en nabij Cortenoever doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur kunnen schaden, is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie.

Meer informatie vindt u op de projectsite Cortenoever.