Cortenoever: een Natura 2000-gebied bij Brummen

Het uiterwaardengebied Cortenoever ligt ten oosten van Brummen, op de linkeroever van de IJssel. Cortenoever is onderdeel van het Natura 2000-gebied Rijntakken. We werken samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en gemeente Brummen aan natuurontwikkeling.

Afgeronde werkzaamheden

Voor een nog waardevoller natuurgebied met schoon en gezond water zijn tussen september 2022 en februari 2023 onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • De oorspronkelijke kronkelwaardgeulen zijn uitgediept. Zo kan er meer water in de uiterwaarden stromen.
  • Het bloemrijke grasland is uitgebreid.
  • Er zijn bomen aangeplant en het bestaande bos is uitgebreid met hardhoutooibos, zachthoutooibos en essen, eiken en meidoorn. In totaal gaat het om 7 hectare bos.

 

Natura 2000-beheerplan Rijntakken

In het Natura 2000-gebied Rijntakken werken we aan het beschermen, herstellen en versterken van de natuur. De maatregelen die in Cortenoever nodig zijn, staan in het Natura 2000-beheerplan Rijntakken (PDF, 3.26 MB) en in de bijlage van het beheerplan van Rijntakken (PDF, 42.35).

Vergunning voor activiteiten

In principe kunnen bestaande activiteiten in en nabij Cortenoever doorgaan. Aan het uitvoeren van sommige activiteiten stellen we voorwaarden. Voor nieuwe activiteiten die de natuur kunnen schaden, is een vergunning nodig. Dit beoordelen we per situatie.

Meer informatie vindt u op de projectsite Cortenoever.