Groene schoolpleinen

Werk je op een basisschool of in het voortgezet onderwijs en wil je iets doen voor en groener schoolplein? Hier vind je een stappenplan en inspiratie van andere scholen. Deze scholen zijn met hulp van de subsidie Groene Schoolpleinen aan de slag gegaan.
Groene schoolpleinen

Tussen 2019 en 2021 hebben 266 scholen gebruik gemaakt van de subsidieregeling en een groen schoolplein aangelegd. Het subsidieplafond is bereikt en er kunnen geen nieuwe aanvragen meer gedaan worden. De regeling wordt in 2022 niet opengesteld, omdat er geen extra geld beschikbaar is gesteld door Provinciale Staten. Maar het aanleggen van een groen schoolplein blijft een goed idee! Onder ‘Links’ vind je verschillende sites waar je je eigen crowdfundingscampagnes voor een groen(er) schoolplein kan starten.

Stappenplan

Hoe begin je met je idee voor een groen plein? Waar moet je aan denken in de ontwerpfase? Hoe organiseer je beheer & onderhoud? Hoe kan ik het plein gebruiken voor buitenles? Lees welke stappen je kan zetten naar je groene schoolplein.

1 op de 3 scholen heeft groen schoolplein

Van 2019 tot en met 2021 maakten ongeveer één op de drie scholen in Gelderland hun schoolplein groener. Bijvoorbeeld met bomen en struiken, planten en bloemen voor bijen en vlinders. We steunden hen financieel. En samen met IVN Natuur Educatie Gelderland hielpen we met de plannen en het proces. Vooral basisscholen maakten gebruik van de subsidie. Daarnaast waren er ook een aantal middelbare scholen die subsidie kregen. Provincie Gelderland besteedde tot 2021 in totaal 5,1 miljoen aan het vergroenen van schoolpleinen.