Vervuilde grond

Grond is vervuild als er stoffen inzitten die er niet horen. Denk bijvoorbeeld aan asbest, metalen, oliën of bestrijdingsmiddelen. Om te zien waar de grond verontreinigd is, bekijkt u de kaart met bodemverontreinigingen in Gelderland.
Vervuilde grond

Kaart met vervuilde grond in Gelderland

Heeft u plannen om een stuk grond te kopen of verkopen? Dan is het handig om te weten of die grond vervuild is. Waar de grond vervuild is en hoe groot die vervuiling is, staat op de kaart met vervuilde grond in Gelderland rechts in de zijbalk. Naast de soort verontreiniging en locatiecode, staat er per locatie aangegeven of sanering met spoed nodig is. 

Melding en verkorte procedure vervuilde grond

Als u plannen heeft met een vervuild stuk grond, dan meldt u dat bij ons. Na maximaal 15 weken hoort u of er sprake is van een ernstige vervuiling en of u met spoed moet saneren. Denkt u dat er geen bezwaar is tegen het werken met vervuilde grond op de locatie? Ga dit na bij mogelijke belanghebbenden. Misschien krijgt u een verkorte procedure (6-8 weken). 

Links

Heeft u plannen met een vervuild stuk grond?

In verband met de Wet bodembescherming (Wbb) bent u verplicht om dit te melden aan ons.

Vervuilde grond saneren

Soms is het nodig om snel een kabel te leggen in een stuk ernstig vervuilde grond. Voor deze situaties bestaat een eenvoudige procedure: de BUS-melding. In het Besluit Uniforme Sanering (BUS) staat wat wél of niet mag, indien u gebruik maakt van de regeling. Daar vindt u ook het meldingsformulier. 

Reactie op de BUS-melding

Na het insturen van het meldingsformulier ontvangt u een bevestiging van ons. Dit is uw toestemming voor werkzaamheden, tenzij we contact met u opnemen. 

Link

Wilt u meer (gedetailleerde) informatie?

Noteer de locatiecode en vraag het Bodemdossier bij ons op.