Een klimaatneutraal Gelderland

In 2050 gebruiken we alleen maar duurzame energie en stoten geen broeikasgassen uit, zoals CO2. Samen met alle Gelderse inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en gemeenten zorgen we hiervoor. Zo voorkomen we dat de aarde verder opwarmt.
foto snelweg in de avond

Energiebesparing: iedereen doet wat

We bereiken een klimaatneutraal Gelderland stap voor stap. Door de komende 30 jaar meer duurzame energiebronnen te gebruiken, zoals zonne- en windenergie. Iedereen kan iets doen voor het klimaat. Schaft u een nieuwe keuken aan? Kies dan voor elektrisch koken. Bekijk ook of het de moeite waard is om zonnepanelen of een zonneboiler te installeren. Zo compenseert u meteen uw toename in elektriciteitsgebruik. En misschien woont u comfortabeler door uw huis te isoleren. Kijk voor meer informatie over het verduurzamen van uw woning op de site van Milieu Centraal of Iedereen doet wat. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met het Energieloket in uw regio. 

55% minder CO²

In 2030 stoot Gelderland 55% minder CO² uit ten opzichte van 1990. In het Gelders Klimaatplan PDF 2 MB) staat beschreven hoe we dat gaan doen. Bijvoorbeeld: 500.000 huizen verduurzamen in de Wijken van de Toekomst, 300.000 elektrische auto’s in 2030, scheepvaart op duurzame brandstof, energiebesparing bij bedrijven, een ommezwaai in de landbouw én meer bomen planten. Maar ook: méér mensen met de fiets, trein of bus en minder voedselverspilling. 

Gelders Klimaatplan

We schreven een Klimaatplan met onder andere het netwerk van het Gelders Energieakkoord en organisaties als Urgenda, Draw Down Europe en jongerenorganisaties. 

Duurzame energie in alle regio’s

Gemeenten, waterschappen en provincies doen onderzoek met netbeheerders, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Ze bekijken in 30 energieregio’s welke plekken geschikt zijn voor het opwekken van duurzame energie. Waar op het land en op welke manier? Waar is ruimte voor windmolens en zonnepanelen, en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? Ook onderzoeken de regio’s welke warmtebronnen er zijn, naast aardgas, om wijken en gebouwen te verwarmen. 

Energiekeuzes per regio

In de Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn keuzes. Het gehele RES-traject loopt tot 2030. De RES wordt minimaal elke 2 jaar aangepast aan­­ de huidige situatie en nieuwe inzichten. Als deze plannen concreter worden, betrekken we er meer inwoners bij. Zodat zij er financieel op vooruit gaan.