NRD voor de Regionale Energiestrategie Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen

Vanaf dinsdag 1 november 2022 tot en met vrijdag 23 december 2023 kunt u reageren op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de Regionale Energiestrategie van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
NRD voor de Regionale Energiestrategie Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen

U kunt de concept NRD vanaf de week van 24 oktober 2022 digitaal bekijken op de website van de Groene Metropoolregio en de gemeentelijke websites. De concept NRD ligt dan ook ter inzage bij de 16 gemeentehuizen in de regio. 
Vanaf 1 november 2022 staat de concept NRD op de website van provincie Gelderland en ligt deze ter inzage op het Provinciehuis, Markt 11 in Arnhem. Tot en met vrijdag 23 december 2022 heeft u de mogelijkheid om te reageren en kunnen zienswijzen worden ingediend. Het aanvullen van pro forma zienswijzen kan tot 6 januari 2023. 

Het indienen van een zienswijze kan op twee manieren: 

  • Stuur uw zienswijze onder vermelding van uw gemeente naar res@groenemetropoolregio.nl
  • Of stuur een brief naar: RES Groene Metropoolregio, Nijverheidsweg 2a, 
    6662 NG te Elst t.a.v. Rien Ramerman, onder vermelding van ‘Zienswijze NRD’ met daarbij uw gemeente 
     

Links

Waarom een milieueffectenrapportage

Om de afspraken uit de Regionale Energiestrategie (RES) te vertalen naar omgevingsbeleid is verder onderzoek nodig. Daarom laat de Groene Metropoolregio onderzoek doen naar milieueffecten. Dit onderzoek noemen we een milieueffectrapportage (planMER). In dit geval gaat het om een onderzoek op regioniveau. De planMER start met een concept Notitie Reikwijdte Detailniveau (NRD). Dit is een onderzoeksagenda waarin staat welke milieueffecten onderzocht worden, voor welke energietechnieken en hoe dit gedaan wordt.

Vervolg

Het resultaat van de NRD komt in een rapport, de milieueffectenrapportage (planMER). De planMER is geen besluit. Het is aan de bestuurders van colleges, en gemeenteraden, GS en PS, om af te wegen wat zij met de uitkomsten van dit onderzoek gaan doen in de besluiten die zij nemen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen zij de RES 1.0 aanscherpen en verrijken richting de RES 2.0. 
 

Regionale Energiestrategie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken 16 gemeenten, provincie Gelderland, 3 waterschappen en netbeheerder Liander samen aan duurzame energie met een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staat hoe we in deze regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte. Ook staat in de RES welke infrastructuur en opslag daarvoor nodig zijn. In de RES 1.0 Groene Metropool staat de afspraak om in 2030 1,62 TWh duurzame elektriciteit op te wekken.  

PlanMER Gelderland

In Gelderland zijn in 6 regio’s de voorlopige plannen voor de opwek van duurzame energie vastgesteld in de RES 1.0. Om ons windbeleid aan te passen aan de huidige situatie en om de RES te borgen laten we binnenkort ook voor Gelderland een planMER opstellen. De planMER geeft objectieve informatie over zon- en windlocaties. Die informatie gebruiken we om de voorlopige plannen uit de RES 1.0 verder uit te werken. Elke regio kan de informatie uit de planMER Gelderland gebruiken. De informatie van de planMER van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen wordt gebruikt in de planMER van Gelderland.