Kennis en innovatie

Met kennis en innovatie steunen we agrarisch ondernemers bij duurzaam ondernemerschap. We ondersteunen met bedrijfsplannen, kennisontwikkeling en -uitwisseling, samenwerkingsverbanden, onderzoek en vernieuwing.
Kennis en innovatie

Ondernemersbegeleiding

De provincie wil bijdragen aan het gesprek over de toekomst van het bedrijf van agrarisch ondernemers en maakt dat mede mogelijk via keukentafelgesprekken en ondernemersbegeleiding.

Lees verder>

 

 

 

Proeftuinen

In Gelderse proeftuinen werken agrariërs samen met het agro-bedrijfsleven en kennisinstellingen om innovaties in de praktijk te testen.

Lees verder>

 

Biologische melkveehouderij

Provincie Gelderland ondersteunt melkveehouders die biologische productiemethodes willen inzetten of die inspiratie willen opdoen bij de biologische sector.

Lees verder>

Agroforestry

Provincie Gelderland wil boeren helpen bij het aanbrengen van houtige gewassen zoals voedselproducerende bomen en struiken in akkers en weilanden.

Lees verder>

 

De innovatiemakelaar

Veel agrarische ondernemers willen aan de slag en zoeken nieuwe methoden, technieken en verdienmodellen. Met de inzet van agro-innovatiemakelaars wil provincie Gelderland ondernemers hierbij ondersteunen.

Lees verder>

 

Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland

Bij het platform “Natuurinclusieve landbouw Gelderland” kunnen boeren die meer willen doen met natuurinclusieve landbouw terecht voor informatie, inspirerende voorbeelden en mogelijkheden voor ondersteuning.

Lees verder>

 

 

Terug naar 'Ik doe mee'

Ben u toch op zoek naar andere manieren van ondersteuning, zoals subsidies?