COVID-19

COVID-19 (het coronavirus) zet onze samenleving, en vooral onze gezondheidszorg, onder grote druk. Ook in Gelderland. Op deze pagina leest u alles met betrekking tot COVID-19 en provincie Gelderland. Wij delen hier actuele informatie over de maatregelen die wij nemen en de ontwikkelingen in Gelderland.

Maatregelen

We zijn de periode van acute hulp voorbij. Meer weten over wat we deze periode allemaal gedaan hebben? Lees hierover in onze factsheet actue hulp.

We werken inmiddels hard aan de overbrugging. De overbrugging richt zich met name op cultuur en erfgoed, toerisme & recreatie, economie/arbeidsmarkt, maakindustrie, openbaar vervoer en bestuurskracht. We hebben de overbruggingsmaatregelen op een rij gezet.

 

Overzicht maatregelen

Overbruggingsmaatregelen

 1. 2 concrete investeringsplannen worden naar voren gehaald c.q. van budget voorzien,
 2. MIT-innovatieregeling (75 extra bedrijven geholpen) en een financiële bijdrage aan
  3 concrete uitvoeringsprojecten voor de circulaire economie in de regio Nijmegen. Het besparen op grondstoffen en voorkomen van afval draagt bij aan een duurzame welvaart.

 

Alle structurele subsidierelaties (boekjaarsubsidies en meerjarige projectsubsidies) kunnen maximaal 25% van de subsidie over het jaar 2020 meenemen naar 2021. Zo kunnen in 2021 extra activiteiten worden uitgevoerd die in 2020 niet mogelijk waren.

Actieplan Oost Nederlandse partners, Smart Industry Boost Netwerk; speciale kennis ‘industrie-teams’ helpen met bedrijfsvoering aan te passen, en kansen te benutten die de energie- en klimaattransitie, circulaire economie en digitalisering bieden.

 • het kabinet zegde in augustus 2020 toe om € 150 miljoen uit het steun- en herstelpakket te investeren in Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. De provincies verdubbelen de bijdrage naar € 300 miljoen. In Oost-Nederland betekent dit dat het Rijk € 23,5 miljoen bijdraagt, Overijssel € 7,2 miljoen en Gelderland € 16,3 miljoen. Voor Oost Nederland betekend dat in totaal € 47 miljoen aan investeringsmiddelen voor participatie in (startende en groeiende) bedrijven.
 • inzet van Europese COVID-middelen (REACT-EU) voor economische versterking met de nadruk op verduurzaming en digitalisering. De extra middelen € 49,5 miljoen worden ingezet vanuit het bestaande EFRO-Programma OP Oost 2014-2020.

Herinvesteren bestaande middelen in innovatieve bedrijven.

 • Stimulering Arbeidsmarktregio’s; extra inzet om mensen zo snel mogelijk van werk naar werk te helpen en om te scholen, beschikbaar maken en houden van stages en leerbanen,
 • SMART Overbruggingsplan voor MKB met minder dan 50 medewerkers; hiermee kunnen MKB ondernemers hun bedrijfsvoering vernieuwen en investeren in om- en bijscholing, waardoor hun medewerkers flexibeler en breder inzetbaar zijn.

 • door evenementen later te laten plaatsvinden (verlengen subsidietermijn, de meeste met maximaal 1 jaar),
 • andere invulling aan het evenement te geven (er vinden online evenementen plaats of kleinschalige evenementen passend binnen de geldende COVID-19 maatregelen),
 • de subsidie te behouden, ondanks dat het evenement niet meer zou plaatsvinden.
 • medefinanciering regeling OCW voor vitale regionale infrastructuur,
 • medefinanciering van de door VWS gefinancierde herdenkingscentra,
 • instandhouding van de vitale regionale infrastructuur die zeker van belang is voor de toekomstige herstelfase (podia >500 en maatwerk),
 • het waarborgen van de continuïteit van monumenten en regionale musea met een publieksfunctie bij wegvallen van publieksinkomsten,
 • innovatiebudget culturele sector om bedrijfsvoering aan te passen aan de anderhalve meter samenleving,
 • makers regeling om kleinschalige culturele initiatieven mogelijk te maken,
 • het stimuleren van de samenwerking tussen de lokale omroepen en met Omroep Gelderland,
 • mogelijk maken dat door COVID-19 uitgevallen programma Gelderland herdenkt (75 jaar) in 2021 kan plaatsvinden,
 • opnieuw openstellen ronde 2020/2021 subsidieregeling (tender) Grote artistieke producties en festivals. We maken culturele activiteiten mogelijk in 2021 en geven steun bij het omgaan met de extra risico’s in deze onzekere periode.
 • ondersteuning van enkele individuele culturele instellingen en activiteiten,
 • openstellen subsidieregeling voor kleine theaters en podia,
 • investeringen in een duurzame culturele infrastructuur na de crisis.

 • uitstel uitvoering Gelderland Herdenkt,
 • ondersteuningsregeling ondernemers: Vouchers voor het uitvoeren van vernieuwende bedrijfsideeën, passend bij de huidige regelgeving,
 • ondersteuning aan regio’s bij het aanpassen van regionale vrijetijdsagenda’s,
 • steun voor extra marketing van het toeristisch aanbod aan de Regionale Bureaus voor Toerisme,
 • versnellen van duurzaamheidsmaatregelen,
 • een pilot voor het in kaart brengen van bezoekersstromen.

 

 • Door de COVID-maatregelen maken veel minder mensen gebruik van het OV, terwijl wel een volledige dienstregeling wordt gevraagd. Dit maakt aanbesteding van aflopende consessies onzeker. Daarom zijn deze uitgesteld (Rijn-Waal, IJssel-Vecht en Valleilijn). De risico’s worden nu eerst in kaart gebracht. Dienstregelingen worden wel (beperkt) aangepast.
 • Het Rijk geeft alle vervoerders 95% voor hun verliezen, dit komt omdat er minder reizigers zijn. De overige 5% compenseren wij, door afspraken te maken over het schrappen van buslijnen. In het gebied IJssel-Vecht (Veluwe) rijden buslijnen op “verzoek”, dit heet reserveerRRReis. Wij kiezen ervoor om deze reserveerRRReis wél te laten rijden. Daarvoor ontvangt Keolis € 400.000.

 • in beeld brengen van de impact van COVID-19 op de Gelderse centrumgebieden door kennis en data,
 • de samenwerking tussen ondernemers, gemeenten en vastgoedeigenaren versterken (PDF 1,7 MB).
 • gezamenlijk ondernemerschap en werkgelegenheid stimuleren,
 • toekomstvisie voor centrumgebieden ondersteunen en de transformatie van centrumgebieden faciliteren.
 • Door de 2e lockdown zijn winkelstraten opnieuw verlaten, winkels, horeca en culturele
  instellingen weer gesloten. Daarom hebben we de subsidieregeling Procesondersteuning
  Steengoed Benutten verlengd met een verhoging van € 500.000.

Ondersteuning aan gemeenschapsvoorzieningen, zodat zij beter kunnen inspelen op de moeilijke situatie. 

 

 • veel (sport)evenementen zijn afgelast. We blijven organisatoren perspectief bieden door:
  Coronaproof maken evenement met € 10.000, mogelijkheid afwijking subsidievoorwaarden en het vergoeden van voorbereidingskosten, wanneer het evenement door COVID-19 maatregelen afgelast wordt. Totaal € 200.000,-
 • voor het WK Volleybal Vrouwen 2022 is actieve betrokkenheid van Gelderse gemeenten van groot belang. Door de coronacrisis hebben de gemeente geen geld voor het huisvesten van landenteams en het organiseren van sport en cultuuractiviteiten. GS stelt € 750.000 subsidieverlening voor aan Nevobo. Dit komt ten goede aan de horeca en
  transport, zodat de activiteiten samen met de 24 gemeenten toch gerealiseerd kunnen worden.