Mini-leerlijn voor gemeenten: Collectieve wooninitiatieven

Wat kun je als gemeente doen om locaties in te zetten voor collectieve wooninitiatieven en wat komt daarbij kijken?

De druk op de woningmarkt is groot en het aanbod sluit niet altijd aan bij wat mensen zoeken. Daarom kiezen Gelderse inwoners er steeds vaker voor om een collectief wooninitiatief te starten. Samen gaan groepen zelf het proces aan van aankoop of huur, (ver)bouwen en wonen. Collectief wonen zorgt voor saamhorigheid, betaalbaar wonen, langer zelfstandig wonen en een duurzame woon- en leefomgeving. 

Voor gemeenten organiseren we komend najaar de mini-leerlijn Collectieve wooninitiatieven. Word ambassadeur voor collectief wonen in jouw gemeente! 

Van beleid tot realisatie

In deze mini-leerlijn nemen we je mee in het totale proces, van beleid tot realisatie. Met tips van experts, inspiratie uit de praktijk, leren van elkaar en praktische instrumenten. De leerlijn bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur, waarin telkens een processtap centraal staat. Na afloop weet je hoe je beleid kunt opstellen rond collectief particulier opdrachtgeverschap, weet je alles over het selecteren van een goede locatie én het vinden van de juiste groep, heb je vertrouwen bij het opzetten van het tender-proces en bij het begeleiden van de groep van gunning tot realisatie. 

Mini-leerlijn voor gemeenten over collectieve wooninitiatieven 5 bijeenkomsten.

Maximaal 15 deelnemers, per gemeente 1 deelnemer. De leerlijn is interessant voor gemeente ambtenaren op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening, grondzaken en projectontwikkeling.

Na afloop van de leerlijn ben je ambassadeur voor collectieve wooninitiatieven in jouw gemeente. Je hebt alle benodigde basiskennis en kunde op zak om te weten welke fases je als gemeente doorloopt van beleid tot realisatie en wie je daarvoor nodig hebt. Per fase kun je hiervoor intern benodigde experts (denk aan juristen) betrekken en aansturen.

Huis der provincie, Arnhem

Met uitzondering van de afsluitende bijeenkomst op locatie van een collectief wooninitiatief, nader te bepalen.

We gaan er vanuit dat we deze leerlijn fysiek kunnen organiseren. Mocht de situatie veranderen, kunnen we besluiten de leerlijn digitaal te laten plaatsvinden. We kiezen bewust niet voor een hybride variant.

  • vrijdag 7 oktober 2022 09.30 tot 12.00.
  • vrijdag 11 november 2022 09.30 tot 12.00.
  • vrijdag 2 december 2022 09.30 tot 12.00.          
  • vrijdag 20 januari 2023 09.30 tot 12.00.
  • vrijdag 3 februari 2023 15.00 tot 17.00.

NB. Vanwege de aard van de leerlijn schrijf je je in voor de hele reeks (5 bijeenkomsten) en rekenen we op je aanwezigheid. Naast inhoudelijke informatie en tips draait deze leerlijn namelijk ook om onderlinge uitwisseling en netwerkvorming. Indien gewenst kun je afhankelijk van het thema per bijeenkomst optioneel en in overleg een collega meenemen. 

Actieplan Wonen en Collectieve Wooninitiatieven

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie Gelderland willen we deze woningzoekenden helpen. We geven ruimte aan woongroepen, wooncoöperaties en andere vormen van collectief wonen. We stimuleren collectieve wooninitiatieven via het Actieplan wonen, de challenge Mijn huis staat in Gelderland en kennisbijeenkomsten om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 

Meer informatie en aanmelden

Meer weten of direct aanmelden? Stuur een mail.