Mini-leerlijn voor gemeenten: Collectieve wooninitiatieven

Wat kun je als gemeente doen om locaties in te zetten voor collectieve wooninitiatieven en wat komt daarbij kijken?

De druk op de woningmarkt is groot en het aanbod sluit niet altijd aan bij wat mensen zoeken. Daarom kiezen Gelderse inwoners er steeds vaker voor om een collectief wooninitiatief te starten. Samen gaan groepen zelf het proces aan van aankoop of huur, (ver)bouwen en wonen. Collectief wonen zorgt voor saamhorigheid, betaalbaar wonen, langer zelfstandig wonen en een duurzame woon- en leefomgeving. 

Voor gemeenten organiseren we komend najaar de mini-leerlijn Collectieve wooninitiatieven. Word ambassadeur voor collectief wonen in jouw gemeente! 

Van beleid tot realisatie

In deze mini-leerlijn nemen we je mee in het totale proces, van beleid tot realisatie. Met tips van experts, inspiratie uit de praktijk, leren van elkaar en praktische instrumenten. De leerlijn bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2,5 uur, waarin telkens een processtap centraal staat. Na afloop weet je hoe je beleid kunt opstellen rond collectief particulier opdrachtgeverschap, weet je alles over het selecteren van een goede locatie én het vinden van de juiste groep, heb je vertrouwen bij het opzetten van het tender-proces en bij het begeleiden van de groep van gunning tot realisatie. 

NB. Vanwege de aard van de leerlijn schrijf je je in voor de hele reeks (5 bijeenkomsten) en rekenen we op je aanwezigheid. Naast inhoudelijke informatie en tips draait deze leerlijn namelijk ook om onderlinge uitwisseling en netwerkvorming. Indien gewenst kun je afhankelijk van het thema per bijeenkomst optioneel en in overleg een collega meenemen. 

Actieplan Wonen en Collectieve Wooninitiatieven

Veel mensen zoeken naar een huis, ook in Gelderland. Als provincie Gelderland willen we deze woningzoekenden helpen. We geven ruimte aan woongroepen, wooncoöperaties en andere vormen van collectief wonen. We stimuleren collectieve wooninitiatieven via het Actieplan wonen, de challenge Mijn huis staat in Gelderland en kennisbijeenkomsten om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. 

Meer informatie en aanmelden

Meer weten of direct aanmelden? Stuur een mail.