Sneller meer woningen dankzij Versnellingsteam Woningbouw

Ook in Gelderland is een groot tekort aan woningen. Gemeenten doen hun best woningen bij te laten bouwen. Een enorme klus, waar veel bij komt kijken. Dik Gersen, projectleider Versnellingsteam Woningbouw van provincie Gelderland, vertelt wat het team kan betekenen. Kunnen we ook uw gemeente helpen?
Bouwvakker met witte helm

Voor alle gemeenten

Gersen: “Alle Gelderse gemeenten kunnen bij ons terecht voor hulp en advies. Momenteel richten we ons op projecten waarbij de bouw voor 2025 begint. Voorwaarde is dat onze hulp het project versnelt. Per project bespreken we wat nodig is. Extra mensen, kennis, hulp bij een subsidieaanvraag, bestuurlijke ondersteuning. Voor het Actieplan Wonen is uitgebreid onderzocht wat we kunnen doen om gemeenten te helpen de bouw van woningen te versnellen, waar de vraag het grootst is en welke projecten en regio’s de meeste ondersteuning nodig hebben. In die focusgemeenten bieden we extra hulp. Zo zorgen we samen zo snel mogelijk voor nieuwe woningen.”

Knelpunten oplossen

“Bij een ingewikkeld project is hulp gewoon fijn. Dat betekent niet dat gemeenten zelf niet goed bezig zijn. De meeste projecten lopen prima, maar sommige komen een knelpunt tegen. Soms worden ambtenaren afgeleid door de waan van de dag. Ook de politiek speelt een rol. In de nieuwe coalitieakkoorden staan mooie plannen. Om die uit te voeren, moeten lastige besluiten wel worden genomen. Wij helpen prioriteiten te stellen en de vaart erin te houden. 

Of neem een kleine gemeente, die maar eens in de 10 jaar zo’n groot woningbouwproject doet. We kunnen niet van hen verwachten dat ze daarvoor mensen op de reservebank hebben zitten. Dus helpen wij zo nodig met een subsidie voor expertise, en met een projectleider. Dat helpt in de kosten, en in tijd. Wij hebben contracten met bureaus, waardoor er snel een deskundige beschikbaar is; als je als gemeente zelf iemand wilt inhuren, sta je vaak achteraan in de rij.”

Financiën op orde

Een ander knelpunt: geld. “Van een eerste plan totdat de bouw begint duurt vaak een jaar of 5. Daarna krijgen gemeenten pas voordelen terug: meer inwoners, klanten voor winkels, ozb-belasting. Ook al krijgt een gemeente subsidie, de helft van de onrendabele top moeten ze zelf betalen. En rondom een project moet ruimtelijk gezien vaak ook wat worden gedaan, bijvoorbeeld een sportpark verplaatsen. Gemeenten moeten daarvoor de financiën goed op orde hebben. Ook daar helpen we bij.”

Hulp bij subsidieaanvraag

Een belangrijke inkomstenbron voor gemeenten is de Woningbouwimpuls, een subsidie van het Rijk. Woningbouwprojecten betalen zich niet altijd terug. De subsidie dekt een deel van dat tekort (onrendabele top). Krijgt een gemeente de subsidie, betaalt ook de provincie een deel via de regeling Cofinanciering Woningbouwimpuls voor gemeenten. “Het gaat om € 1.000 per woning. Bij projecten met veel woningen helpt dat dus enorm. Bij de 3e ronde (tranche) hielpen we gemeenten met hun subsidieaanvraag. De voorbereidingen voor de 4e ronde zijn bezig en ook nu helpen we. Gemeenten uit heel Nederland dienen plannen in en de criteria zijn streng, dus een voorstel moet heel goed zijn om kans te maken. Een gespecialiseerd bureau onderzoekt of een plan kansrijk is en voldoet aan de eisen. Zo’n subsidieaanvraag kost veel tijd, dan is het zonde om een kansloos plan in te dienen. Dan kunnen gemeenten die tijd nuttiger besteden door het plan te verbeteren. Maakt een plan kans, dan helpen we met de aanvraag.” Landelijk werd de helft van de aanvragen goedgekeurd, in ronde 2 was dat slechts een kwart van de Gelderse aanvragen. Bij ronde 3 was dit 90%. “Gemeenten hebben daar een groot aandeel in, maar ik denk zeker dat de ondersteuning via het Versnellingsteam daar ook een rol in speelde.”

Partijen het eens laten worden

“Soms hebben we rechtstreeks contact met ontwikkelaars. Voor hen levert dure woningen bouwen meestal meer op, terwijl de vraag naar betaalbare woningen het grootst is. Betaalbaar bouwen vraagt om meer creativiteit; je moet slimmer en efficiënter bouwen. Het Rijk geeft met de Woningbouwimpuls subsidie aan projecten waarvan minstens de helft van de woningen betaalbaar is, en ook wij en veel gemeenten willen die groep woningzoekenden helpen. Veel ontwikkelaars stellen zelf al een mix voor van woningtypes en prijsklassen. Maar dat is niet altijd de mix die gemeenten willen. Soms wachten ontwikkelaars dan af in de hoop op wat beters. Wij bemiddelen hierin; we leggen uit dat de gemeente bepaalt wat er wordt gebouwd en proberen te zorgen dat de partijen het eens worden.”

Neem contact op met het Gelderse Versnellingsteam Woningbouw

Denkt u dat we uw gemeente kunnen helpen? Bent u al een heel eind, maar loopt u even vast? Of krijgt uw gemeente een groot project niet van de grond? We helpen u graag en kijken samen met u wat in uw situatie nodig is. Stuur een e-mail.

Versnellingsteam helpt

Gemeente Apeldoorn krijgt subsidie van het Rijk voor één van de grote woningbouwplannen. Meerdere ontwikkelaars die allemaal grond in bezit hebben moeten samen een plan maken. Daar kwamen ze niet uit. De gemeente vroeg ons om een onafhankelijke bemiddelaar, want ze waren zelf ook partij. Wij staan op afstand, en kunnen gesprekken (laten) begeleiden. Inmiddels zijn de ontwikkelaars het eens en kan het plan voor 700 woningen weer verder.

Ander voorbeeld: in Culemborg moet een bedrijventerrein worden verplaatst om ruimte te maken voor woningen. Wij ondersteunen met een deskundige die met alle eigenaren in gesprek gaat: waar kunnen ze naartoe, welke locatie is geschikt? Zo kunnen de plannen doorgaan.