Aan de slag met Flexwonen

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. Flexibele woonlocaties dragen bij aan het verminderen van druk op de woningmarkt en kunnen huisvesting bieden aan specifieke urgente doelgroepen.
Aan de slag met Flexwonen

Vanuit het Actieplan Wonen zoeken we kleinere gemeenten met grondpositie en innovatieve projectontwikkelaars die aan de slag willen met flexibele woonlocaties. 

Flexwonen blijkt een succesvolle oplossing om een deel van de woningnood op te lossen. Landelijk zijn er jaarlijks minimaal 15.000 flexibele woningen nodig. De zoektocht naar geschikte locaties blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Daarom willen we samen met een aantal kleinere gemeenten en projectontwikkelaars de handen ineenslaan met een provinciale werkgroep Flexwonen. Gericht op het ontwikkelen van geschikte locaties richting realisatie. 
Het doel van de werkgroep is flexwoningen te realiseren, door in proeftuinen te experimenteren met het loslaten van niet-wettelijke regels en het toepassen van innovatieve bouwmethoden. 

Provinciale werkgroep Flexwonen

Heeft u als kleinere gemeente grond waar u mee aan de slag wilt met flexwonen? Of bent u een projectontwikkelaar met ervaring op het gebied van flexibele woonvormen en innovatieve bouwmethoden? Dan nodigen we u van harte uit deel te nemen aan deze werkgroep. 

Vanuit gezamenlijke toewijding gaan we daadwerkelijk aan de slag om aanwezige belemmeringen en hobbels weg te nemen en te komen tot realisatie. We zoeken antwoord op vraagstukken als: wie wordt de risicodrager in het project en hoe kunnen we de businesscase sluitend krijgen? Of hoe kunnen we perspectief bieden voor de looptijd van de woningen en het eventueel verplaatsen van de woningen? In een publiek-private samenwerking gaan gemeenten en projectontwikkelaars aan de slag. Om te leren van elkaar en ervaringen uit te wisselen. En om een oplossing te vinden voor belemmerende factoren die realisatie van flexwoningen in de weg staan.  

Neem contact op

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de werkgroep en daarmee bij te dragen aan realisatie van tijdelijke woningen voor verschillende doelgroepen? Laat het ons weten via actieplanwonen@gelderland.nl. Ook bij vragen kunt u contact met ons opnemen, zodat we verder kunnen toelichten wat we verwachten en samen met de werkgroep kunnen bieden.