Versnellen woningbouw door gemeenten: inhuur tijdelijke capaciteit of expertise

Wilt u woningbouw versnellen met permanente woningen en/of verplaatsbare woonruimten maar zijn er knelpunten waarvoor u extra capaciteit of specifieke expertise nodig heeft? Bijvoorbeeld op het gebied van het bestemmingsplan, de vergunningaanvraag, stikstof of flora en fauna? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 21-augustus-2023
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2024 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen. Waterschappen kunnen subsidie aanvragen voor onderdeel A en B(zie hierna).

Let op

Voor onderdeel A en C van deze regeling is het subsidieplafond bereikt. U kunt hiervoor geen subsidie meer aanvragen. Op dit moment onderzoeken we hoe de provincie vanaf januari 2024 nieuwe woningbouwprojecten kan stimuleren. Op deze pagina houden we u hiervan op de hoogte.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen voor B via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor deze subsidie. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Het format voor het projectplan moet u gebruiken bij de voorbereiden van uw aanvraag.

Behandeling aanvraag

  • Voor de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise om knelpunten op te lossen die een versnelling van de woningbouw in de weg staan was een totaalbedrag van € 3.000.000 beschikbaar. Het subsidieplafond voor dit onderdeel is bereikt.  
  • Voor de subsidie voor de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise om knelpunten op het gebied van flexibel wonen op te lossen is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023.
  • Voor de subsidie voor een maatwerkoplossing was een totaalbedrag van € 1.750.000 beschikbaar. Het subsidieplafond voor dit onderdeel is bereikt.

Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.