Versnellen woningbouw door gemeenten: inhuur tijdelijke capaciteit of expertise

Wilt u woningbouw versnellen met permanente woningen en/of verplaatsbare woonunits maar zijn er knelpunten waarvoor u extra capaciteit of specifieke expertise nodig heeft? Bijvoorbeeld op het gebied van het bestemmingsplan, de vergunningaanvraag, stikstof of flora en fauna? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (9 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen. Waterschappen kunnen subsidie aanvragen voor onderdeel A en B(zie hierna).

Meer informatie over deze subsidie

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen voor A of B via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor deze subsidie. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Het format voor het projectplan moet u gebruiken bij de voorbereiden van uw aanvraag.

Maatwerkoplossing

Voordat u een subsidieaanvraag voor een maatwerkoplossing indient, vindt er een vooroverleg plaats over het project. U moet zich hiervoor aanmelden. In het format projectplan maatwerkoplossing kunt u zien welke informatie er nodig is bij uw aanvraag.

Na het vooroverleg kunt u subsidie voor een maatwerkoplossing aanvragen via het Subsidieportaal.

Behandeling aanvraag

  • Voor de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise om knelpunten op te lossen die een versnelling van de woningbouw in de weg staan is een totaalbedrag van € 3.000.000 beschikbaar. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023.
  • Voor de subsidie voor de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise om knelpunten op het gebied van flexibel wonen op te lossen is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023.
  • Voor de subsidie voor een maatwerkoplossing is een totaalbedrag van € 1.750.000 beschikbaar. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2024.

Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.