Subsidies met staatsteun

Een aantal Gelderse steunmaatregelen vallen onder de staatsteunregels. Deze steunmaatregelen hoeven we meestal niet te melden bij de Europese Commissie. Dit is het geval als we de steun verlenen op grond van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) of de Landbouwvrijstellingsverordening (LVV).
Laatst gewijzigd op: 16-december-2022

Steunmaatregelen

Als we voor een subsidieregeling of een individuele steunmaatregel gebruikmaken van de AGVV of de LVV, moeten we de Europese Commissie hiervan op de hoogte stellen met een zogenaamde kennisgeving. Een dergelijke kennisgeving bevat onder andere informatie over het type steun, de maximale hoeveelheid steun en de online vindplaats van de steunmaatregel. De kennisgevingen zijn in te zien in het staatssteunregister van de Europese Commissie

Informatie over individuele steunmaatregelen van meer dan € 500.000 onder de AGVV en individuele steun van meer dan € 60.000 onder de LVV staat in het transparantieregister van de Europese Commissie.

Nieuwe subsidieregeling

Tijdens de afgelopen jaren heeft de provincie diverse kennisgevingen aan de Europese Commissie gedaan voor subsidieregelingen in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (RRvG). Op 22 november 2022 hebben Gedeputeerde Staten de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (RSG) vastgesteld. Deze RSG treedt op 1 januari 2023 in werking. Op datzelfde moment wordt de RRvG ingetrokken. 

De subsidieregelingen uit de RRvG zijn bijna allemaal overgenomen in de RSG. Dit document geeft aan hoe de nieuwe paragraafnummering eruitziet. Omdat de RSG de subsidieregelingen uit de RRvG inhoudelijk niet wijzigt, worden niet voor al deze subsidieregelingen nieuwe kennisgevingen gedaan aan de Europese Commissie. Bij aanpassingen van het subsidieplafond of de looptijd van een subsidieregeling kan wel sprake zijn van een nieuwe kennisgeving.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.