Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Wilt u externe deskundigen inhuren voor het werven van bedrijven/instellingen en het begeleiden van deze bedrijven/instellingen bij de inventarisatie van maatregelen, aan de hand van een energiescan? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (30 dagen)
Voor wie: Bedrijfscollectieven kunnen subsidie aanvragen. Een bedrijfscollectief is een samenwerkingsverband van bedrijven of instellingen, bijvoorbeeld ondernemersverenigingen, parkmanagementorganisaties of brancheorganisaties.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor het inhuren van externe deskundigen. Deze deskundigen helpen een plan van aanpak uit te voeren. Dit plan is gericht op werven voor, coördineren van, evalueren van en communiceren over de energiescan.

Ook kunnen deskundigen begeleiden bij het in kaart brengen van maatregelen, met behulp van de energiescan die uitgaat van de Erkende Maatregelenlijst. Dit biedt inzicht in de kosten en terugverdientijd van de wettelijk verplichte maatregelen, en op welke termijn deze kunnen worden uitgevoerd.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de omgevingsdienst een positieve verklaring over het plan van aanpak heeft gegeven;
  • de omgevingsdienst een positieve verklaring over de begeleiding heeft gegeven;
  • de geplande activiteiten zijn afgestemd met de omgevingsdienst vanwege toezicht en handhaving.

De volledige tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 3.5 'Stimulering energiebesparing bij bedrijven en instellingen').

De subsidie voor hulp bij de uitvoering van het plan van aanpak bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 24.000.

De subsidie voor begeleiding bij het in kaart brengen van maatregelen bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 1.000 per bedrijf of instelling en een totaal maximum van € 100.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Stimulering energiebesparing bij bedrijven’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 300.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.