Steekproefcontroles

We controleren of subsidies goed worden besteed. Daarom is het belangrijk dat ontvangers van subsidies bewijsstukken bewaren.
Laatst gewijzigd op: 30-maart-2023

Verantwoord vertrouwen

Bij het verlenen van subsidies hanteren we de uitgangspunten van het Uniform Subsidiekader (USK). Dit betekent dat we uitgaan van het principe van een ‘verantwoord vertrouwen’ in de subsidieontvanger. Subsidies tot € 25.000 stellen we direct vast en bij deze subsidies vragen we niet standaard om verantwoording achteraf. Om het vertrouwen verantwoord te houden, voeren we wel steekproefcontroles uit. Daarom is het belangrijk dat ontvangers van subsidies bewijsstukken bewaren. Steekproefcontroles kunnen voorkomen bij alle subsidies die we verlenen. 

Controleren

Als uw subsidie in de steekproeftrekking valt, moet u kunnen aantonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen zijn uitgevoerd en dat aan de verplichtingen bij deze subsidie is voldaan. Dat betekent dat wij gedetailleerd controleren of de uitvoering van het project en de gerealiseerde prestaties overeenkomen met de gegevens in de subsidieaanvraag, de beschikking en de regelgeving die van toepassing is.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.