Sportieve inrichting buitenruimte in het kader van WK Volleybal voor Vrouwen 2022

Wilt u een netsportveld aanleggen, beheren, onderhouden en hierop regelmatig activiteiten organiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 6-juli-2023

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier Sportieve inrichting buitenruimte in het kader van WK Volleybal. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 1 juli 2022. In de checklist verplichte bijlagen Sportieve inrichting buitenruimte in het kader van WK Volleybal hieronder leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van te voren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.