Sportieve inrichting buitenruimte in het kader van WK Volleybal voor Vrouwen 2022

Wilt u een netsportveld aanleggen, beheren, onderhouden en hierop regelmatig activiteiten organiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

In aanloop naar het WK Volleybal Vrouwen 2022 openen we deze subsidieregeling voor netsportvelden. Dit is een veld voor allerlei netsporten, zoals tennis, badminton of volleybal. Hiermee wil provincie Gelderland het buiten sporten stimuleren. U kunt subsidie aanvragen voor het aanleggen van een netsportveld:

 • van minimaal 5 bij 12 meter;
 • met een roestvaststalen buitensportnet van 5 meter lengte;
 • dat ook door kinderen eenvoudig in hoogte kan worden versteld;
 • dat is gecertificeerd door het Keurmerkinstituut.

U kunt deze subsidie aanvragen als:  

 • u samenwerkt met de plaatselijke volleybalvereniging en tenminste 1 organisatie uit de sector overheid, sport, recreatie, onderwijs, zorg of welzijn of het bedrijfsleven.
 • het netsportveld voor iedereen toegankelijk is.
 • u aantoont dat er gedurende 3 jaar regelmatig activiteiten op het netsportveld worden georganiseerd nadat het in gebruik is genomen.
 • het netsportveld uiterlijk op 1 september 2022 geopend wordt.
 • de realisatie van het netsportveld past in de Beleidsagenda Gelderland Sport 2020-2023 (PDF 991 kB).
 • de gemeente medewerking verleent aan de realisatie, voor zover nodig.
 • u een ondertekend document kunt overleggen waaruit blijkt dat afspraken zijn gemaakt met de organisator van het WK Volleybal voor vrouwen 2022 over de programmatische en publicitaire samenwerking rondom het WK Volleybal.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, 6.48 Sportieve inrichting buitenruimte in het kader van WK Volleybal voor Vrouwen 2022.

De subsidie bedraagt € 4.000 per netsportveld. Er is aanvullend € 1.000 subsidie mogelijk. Dit als u kunt laten zien dat er activiteiten worden georganiseerd om bewoners uit de buurt te betrekken voor wie sporten minder makkelijk toegankelijk is. Bijvoorbeeld kinderen uit de buurt voor wie een betaalde sportvereniging te duur is. Daarnaast is er ook aanvullend € 1.000 subsidie mogelijk als u op het netsportveld activiteiten organiseert voor mensen met een beperking. Van het geld kunnen bijvoorbeeld shirtjes en ballen aangeschaft worden.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier Sportieve inrichting buitenruimte in het kader van WK Volleybal. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 1 juli 2022. In de checklist verplichte bijlagen Sportieve inrichting buitenruimte in het kader van WK Volleybal hieronder leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van te voren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.