Sportieve buitenruimte in het kader van 3x3 basketbal

Wilt u een 3x3 basketbalplein realiseren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Actieve basketbalverenigingen of organisaties met rechtspersoonlijkheid uit de sector overheid, sport, recreatie, onderwijs, zorg, welzijn of uit het bedrijfsleven kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Provincie Gelderland wil sporten en bewegen stimuleren. 3x3 basketbal is een aparte discipline binnen de basketbalsport waarbij twee teams van drie spelers tegen elkaar spelen op een half basketbalveld met één basket. U kunt subsidie aanvragen om een 3x3 basketbalplein te realiseren. Hierbij hoort ook een 3x3 Leader Course programma waarbij jongeren uit de buurt worden opgeleid tot 3x3 Leader. Spelmateriaal om op het plein te gebruiken, kan onderdeel zijn van de subsidieaanvraag.

U komt in aanmerking voor deze subsidie als:  

  1. u het 3x3 basketbalplein realiseert in samenwerking met de Stichting 3x3 Unites, de Nederlandse Basketball Bond en tenminste een overheidsorganisatie of organisatie uit de sport, recreatie, onderwijs, zorg, welzijn of het bedrijfsleven; 
  2. het 3x3 basketbalplein wordt aangelegd binnen de bebouwde kom; 
  3. het 3x3 basketbalplein publiek toegankelijk is, ook voor mensen met een beperking; 
  4. u voor het 3x3 basketbalplein een programma heeft voor tenminste drie jaar en daarin ook activiteiten staan die specifiek gericht zijn op mensen met een lage sociaaleconomische status; 
  5. de gemeente meewerkt aan de realisatie, voor zover nodig. 
  6. het basketbalveld uiterlijk 12 maanden in gebruik wordt genomen nadat subsidie is  ontvangen en tenminste drie jaar in gebruik blijft. 

De complete tekst van de regeling met daarin alle voorwaarden en verplichtingen vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 11.3 Sportieve buitenruimte in het kader van 3x3 basketbal.

De subsidie bedraagt € 15.000 per plein.

U kunt € 1.500 extra subsidie ontvangen als ook andere sporten gebruik kunnen maken van het 3x3 basketbalplein. 

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Sportieve buitenruimte in het kader van 3x3 basketbal.’ Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder ‘Documenten en links’ vindt u documenten die u helpen bij de voorbereiding zoals een samenwerkingsovereenkomst en een format voor een projectplan. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 120.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ de behandelstatus van uw subsidie.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.