Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg

Wilt u voor uw bedrijf advies over de mogelijkheden van duurzaam goederenvervoer over de weg en daarover een rapport laten opstellen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (6 maanden)
Voor wie: U kunt als rechtspersoon subsidie aanvragen als u gevestigd bent in Gelderland of u via het Handelsregister verbonden bent aan een rechtspersoon die is gevestigd in Gelderland.
Het subsidieplafond is bijna bereikt

Meer informatie over deze subsidie

We willen het goederenvervoer verduurzamen. Onder meer door stillere en schonere vrachtauto’s op LNG, CNG, waterstof of elektriciteit. Dit vraagt een andere planning van ritten, omdat laden van elektrische vrachtwagens langer duurt en nog niet overal mogelijk is. Een goede planning van ritten helpt ondernemers bij het inzetten van nieuwe, schonere voertuigen. U kunt subsidie aanvragen voor een advies voor duurzame logistiek in uw bedrijf.  

U kunt deze subsidie aanvragen als het rapport is opgesteld door een deskundige:

  • die niet in dienst is of op een andere manier verbonden is met het bedrijf van de aanvrager;
  • die ervaring heeft met het adviseren van de aanvrager over wagenparkbeheer;
  • die actuele kennis heeft van het verduurzamen van een wagenpark.

In het rapport staat ten minste:

  • een beschrijving van het gebruik van het wagenpark op het gebied van goederenvervoer;
  • de alternatieven voor het verduurzamen van het wagenpark;
  • de manier waarop een elektrische bestelauto, elektrische- of waterstofvrachtauto ingepast wordt in de reguliere logistieke planning;
  • de opleidingsbehoefte in het bedrijf, om te kunnen rijden met elektrische bestelauto’s of elektrische- of waterstofvrachtauto’s;
  • een financiële doorrekening.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.15 Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg).

De subsidie is een vast bedrag van € 3.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2022.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 75.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.