Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg

Wilt u voor uw bedrijf advies over het verduurzamen van uw wagenpark voor goederenvervoer? Of wilt u advies over het gebruik ban zelf opgewekte energie om elektrische voertuigen op te laden? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: U kunt als rechtspersoon subsidie aanvragen als u gevestigd bent in Gelderland of u via het Handelsregister verbonden bent aan een rechtspersoon die is gevestigd in Gelderland.

Meer informatie over deze subsidie

We willen het goederenvervoer verduurzamen. Onder meer door stillere en schonere vrachtauto’s op LNG, CNG en zelfopgewekte energie.  U kunt subsidie aanvragen voor:  

 • Het opstellen van een adviesrapport over het verduurzamen van uw wagenpark voor goederenvervoer;
 • Het opstellen van een adviesrapport over het gebruik van zelf opgewekte energie om elektrische voertuigen op te laden. 
   

Voor het opstellen van een rapport over het verduurzamen van uw wagenpark gelden de volgende voorwaarden. 
Het rapport moet minimaal inzicht geven in: 

 • een beschrijving van het gebruik van het wagenpark op het gebied van goederenvervoer;
 • de alternatieven voor het verduurzamen van het wagenpark;
 • een doorrekening van de financiële consequenties van het verduurzamen van uw wagenpark.

Uit het rapport moet blijken dat dat de externe deskundige die het rapport heeft opgesteld ervaring heeft met het adviseren en begeleiden van vervoerders en verladers op het gebied van het verduurzamen van hun wagenpark.
Voor het opstellen van een rapport over het gebruik van zelf opgewekte energie voor het laden van elektrische voertuigen gelden de volgende voorwaarden.
Het rapport moet minimaal inzicht geven in:

 • de huidige én toekomstige situatie van het wagenpark en de energiebehoefte;
 • de mogelijkheden voor het zelf opwekken van energie;
 • de mogelijkheden voor energieopslag;
 • de financiële doorrekening. 
   

Uit het rapport moet blijken dat de externe deskundige die het rapport heeft opgesteld ervaring heeft met het adviseren van bedrijven over het zelf opwekken van duurzame energie.
Voor beide rapporten geldt dat per rechtspersoon, inclusief daaraan volgens het Handelsregister verbonden rechtspersonen, één keer  subsidie mogelijk is.

Voor het opstellen van beide rapporten is deze Leidraad beschikbaar. Hierin vindt u advies over de inhoudelijke onderdelen van de rapporten.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 5.15 Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg).

De subsidie voor het opstellen van een rapport over het verduurzamen van het wagenpark voor goederenvervoer is € 3.000.
De subsidie voor het opstellen van een rapport over het gebruik van zelf opgewekte energie voor het laden van elektrische voertuigen is  € 6.000.
 

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen. U kunt deze subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 300.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.