POP3 Verplaatsing paddenstoelenteeltbedrijven

Wilt u uw paddenstoelenteeltbedrijf verplaatsen naar glastuinbouwontwikkelingsgebied Velddriel? Dan kunt u tot en met 9 mei 2022 subsidie aanvragen.
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Landbouweigenaren en/of langjarige pachters van een te verplaatsen paddenstoelenteeltbedrijf.

Meer informatie over deze subsidie

Provincie Gelderland stimuleert een toekomstbestendige glastuinbouw. Daarom richten we ons op de concentratie van glastuinbouwbedrijven in een beperkt aantal gebieden. Voor de paddenstoelenteelt is dit het glastuinbouwontwikkelingsgebied Velddriel. Concentratie levert diverse schaalvoordelen op voor de bedrijven die zich hier vestigen. Denk aan gezamenlijke voorzieningen zoals infrastructuur en energie. Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe locatie verder ontwikkelen. Daarnaast draagt concentratie bij aan het verbeteren van het landschap, de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de bestaande locaties. 

U kunt subsidie aanvragen voor het verplaatsen van een paddenstoelenteeltbedrijf naar het glastuinbouwontwikkelingsgebied Velddriel. 

U kunt subsidie aanvragen als u:

  • kunt aantonen dat het te verplaatsen bedrijf de afgelopen 3 jaar volwaardig in gebruik was;
  • kunt aantonen dat u al minimaal 5 jaar compleet eigenaar of langjarig pachter bent van het te verplaatsen bedrijf;
  • kunt aantonen dat alle achterblijvende paddenstoelencellen en bedrijfsgebouwen worden gesloopt;
  • kunt aantonen dat zich er op de achterblijvende grond geen nieuw paddenstoelenteelt- of glastuinbouwbedrijf vestigt;
  • nog geen verplichtingen bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt. Denk aan het verstrekken van een opdracht (met uitzondering van voorbereidingskosten).

De complete tekst van de regeling met de voorwaarden leest u  op de website Overheid.nl.

In totaal is een bedrag van € 4.000.000 beschikbaar. De subsidiebijdrage per aanvraag is maximaal € 750.000. Deze bijdrage kan nooit hoger zijn dan het te saneren vloeroppervlak van de paddenstoelencel. Het totale aantal m² in oppervlakte vermenigvuldigen we met € 500. Per m² glas ontvangt u € 25. 

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het POP3 webportal. Om in te loggen heeft u eHerkenning 2+ nodig, dus vraag dit zo nodig op tijd aan.

De volgende hulpmiddelen helpen u bij het voorbereiden van uw aanvraag (deze documenten vindt u onder het kopje Downloads en links):

  • Checklist verplichte bijlagen
  • Format projectplan
  • Format machtigingsformulier intermediair

Behandeling aanvraag

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 7 april 2022 vanaf 09.00 uur tot en met 9 mei 2022 17.00 uur. Op de sluitingsdatum van de tender moet alle inhoudelijke informatie zijn ingediend. Hierbij horen de verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting. We houden ons precies aan deze sluitingsdatum. 

Een ambtelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Deze commissie rangschikt de projecten met behulp van de selectiecriteria. Het kan voorkomen dat we vanwege het subsidieplafond niet alle projecten subsidie kunnen geven. De projecten met de meeste punten krijgen dan voorrang. Een project moet minstens 24 punten halen om in aanmerking te komen voor subsidie. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.