POP3 Verplaatsing glastuinbouwbedrijven

Wilt u uw glastuinbouwbedrijf verplaatsen naar een glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw? Dan kunt u tot 21 maart 2022 subsidie aanvragen.
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Een landbouwer die eigenaar en/of langdurig pachter is van een te verplaatsen glastuinbouwbedrijf.

Meer informatie over deze subsidie

Provincie Gelderland stimuleert een toekomstbestendige glastuinbouw en richt zich daarom op de concentratie van glastuinbouwbedrijven in een beperkt aantal gebieden. Deze gebieden zijn de glastuinbouwontwikkelingsgebieden Bergerden-Huissen en Bommelerwaard en de 3 regionale clusters voor glastuinbouwontwikkeling Tuil, Est en Voorst. Concentratie levert verschillende schaalvoordelen op voor de bedrijven die zich hier vestigen. Denk aan gezamenlijke voorzieningen zoals infrastructuur en energie. Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe locatie verder ontwikkelen

U kunt subsidie aanvragen voor verplaatsing van een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf naar:

  1. het (reserve-)glastuinbouwontwikkelingsgebied Bergerden-Huissen;
  2. het (reserve-)glastuinbouwontwikkelingsgebied Bommelerwaard;
  3. een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Est of Voorst.

U kunt subsidie aanvragen als u:

  • kunt aantonen dat het te verplaatsen bedrijf de afgelopen 3 jaar volwaardig in gebruik is geweest;
  • kunt aantonen dat u al minimaal 5 jaar volledig eigenaar of langdurig pachter bent van het te verplaatsen glastuinbouwbedrijf;
  • kunt aantonen dat er op de achterblijvende gronden geen nieuw glastuinbouwbedrijf wordt gevestigd;
  • nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt (met uitzondering van voorbereidingskosten).

De complete tekst van de regeling met de voorwaarden kunt u lezen op de website Overheid.nl.

In totaal is een bedrag van € 4.000.000 beschikbaar. De subsidiebijdrage per aanvraag is maximaal € 1.000.000, waarbij de subsidie nooit hoger kan zijn dan het aantal te saneren m² glas vermenigvuldigd met € 25.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het POP3 webportal. Om in te loggen heeft u eHerkenning 2+ nodig. 

De documenten onder het kopje Downloads en links kunnen u helpen bij het voorbereiden van uw aanvraag:

  • Checklist verplichte bijlagen
  • Format projectplan
  • Format machtigingsformulier intermediair

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 4.000.000 beschikbaar. 

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 7 februari 2022 vanaf 09.00 uur tot en met 21 maart 2022 17.00 uur. Op de sluitingsdatum van de tender moet u alle inhoudelijke informatie die bij een aanvraag hoort hebben ingediend. Dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting. We houden ons precies aan deze sluitingsdatum.

Een ambtelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Met hulp van de selectiecriteria ordent deze commissie de projecten. Het kan voorkomen dat we vanwege het subsidieplafond niet alle projecten subsidie kunnen geven. De projecten met de meeste punten krijgen als eerste subsidie. Een project moet minstens 24 punten halen om subsidie te kunnen krijgen.

 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.