POP3 Professionalisering korte voorzieningsketens

In Gelderland zijn veel initiatieven die ervoor zorgen dat voedsel met maximaal 1 tussenstap op het bord van de consument terecht komt. Om de samenwerking bij deze initiatieven verder te professionaliseren, komt er subsidie beschikbaar.
Laatst gewijzigd op: 6-juli-2023
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Een samenwerking tussen in elk geval een streekproducent, een gemeente en een afnemer.

Let op! Heeft u een plan om een korte voorzieningsketen professioneler te maken? Dan kunt u tot 11 mei 2022 17:00 uur subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via de POP3 webportal. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig, dus vraag dit zo nodig op tijd aan. 

De volgende hulpmiddelen kunnen u bij de voorbereiding van uw aanvraag helpen (deze staan onder het kopje Documenten en links):

  • Checklist verplichte bijlagen
  • Format projectplan
  • Format begroting
  • Format machtigingsformulier intermediair
  • Veelgestelde vragen

Behandeling aanvraag

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 4 april 2022 vanaf 9.00 uur tot en met 11 mei 2022 17.00 uur. Op de sluitingsdatum van de tender moet u alle inhoudelijke informatie die bij een aanvraag hoort hebben ingediend. Dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting. We houden ons precies aan deze sluitingsdatum.

Een ambtelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Met behulp van de selectiecriteria worden de projecten gerangschikt. Het kan voorkomen dat we vanwege het subsidieplafond niet alle projecten subsidie kunnen geven. De projecten met de meeste punten krijgen als eerste subsidie. Een project moet minsten 24 punten halen om subsidie te kunnen krijgen.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.