POP3 Professionalisering korte voorzieningsketens

In Gelderland zijn veel initiatieven die ervoor zorgen dat voedsel met maximaal 1 tussenstap op het bord van de consument terecht komt. Om de samenwerking bij deze initiatieven verder te professionaliseren, komt er subsidie beschikbaar.
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Een samenwerking tussen in elk geval een streekproducent, een gemeente en een afnemer.

Let op! Heeft u een plan om een korte voorzieningsketen professioneler te maken? Dan kunt u tot 11 mei 2022 17:00 uur subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Met deze subsidie willen we bestaande initiatieven ondersteunen om verder te professionaliseren en de samenwerking te versterken. U kunt subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een innovatieproject dat is gericht op het professionaliseren van een bestaande korte voorzieningsketen. 

Bij initiatieven kunt u denken gezamenlijke bewerking van producten, het ontwikkelen van een aantrekkelijk merk, bereiken van veel nieuwe afnemers of aanzienlijke verbetering in de bedrijfsvoering.

U kunt subsidie aanvragen als:

  • u een samenwerkingsverband bent met minimaal één streekproducent, één gemeente en één afnemer (rechtspersoon).
  • u nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt.

De complete tekst van de regeling met de voorwaarden vindt u in het Openstellingsbesluit.

In totaal is een bedrag van € 540.000 beschikbaar. De subsidie moet per aanvraag minimaal € 35.000 zijn. De maximale hoogte van de subsidie hangt af van het aantal gemeenten binnen het samenwerkingsverband. U kunt maximaal € 140.000 subsidie krijgen als er 4 of meer gemeenten meedoen aan het project.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via de POP3 webportal. Hiervoor heeft u eHerkenning 2+ nodig, dus vraag dit zo nodig op tijd aan. 

De volgende hulpmiddelen kunnen u bij de voorbereiding van uw aanvraag helpen (deze staan onder het kopje Documenten en links):

  • Checklist verplichte bijlagen
  • Format projectplan
  • Format begroting
  • Format machtigingsformulier intermediair
  • Veelgestelde vragen

Behandeling aanvraag

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 4 april 2022 vanaf 9.00 uur tot en met 11 mei 2022 17.00 uur. Op de sluitingsdatum van de tender moet u alle inhoudelijke informatie die bij een aanvraag hoort hebben ingediend. Dus ook alle verplichte bijlagen en een duidelijke toelichting op de begroting. We houden ons precies aan deze sluitingsdatum.

Een ambtelijke adviescommissie beoordeelt de aanvragen. Met behulp van de selectiecriteria worden de projecten gerangschikt. Het kan voorkomen dat we vanwege het subsidieplafond niet alle projecten subsidie kunnen geven. De projecten met de meeste punten krijgen als eerste subsidie. Een project moet minsten 24 punten halen om subsidie te kunnen krijgen.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.