Overdracht bodemtaken onder de Omgevingswet

Loopt u als gemeente tegen knelpunten aan door de overdracht van bodemtaken van provincie naar gemeenten? Of wilt u advies over de integrale aanpak van bodem- en ondergrond zaken zoals energie of klimaatadaptatie of over de inrichting van bodemtaken in uw organisatie? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Gesloten
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (9 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.
Het subsidieplafond is bereikt

Meer informatie over deze subsidie

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier voor deze subsidie. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2.600.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.