MIT Haalbaarheidsprojecten MKB 2023

Heeft u als MKB’er plannen om duurzaam te innoveren binnen de actuele maatschappelijke uitdagingen? U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek.
Laatst gewijzigd op: 6-juli-2023
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: MKB-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen.
Het subsidieplafond is bereikt

Bereiken subsidieplafond

Door de grote belangstelling is het subsidieplafond voor deze regeling ook dit jaar in 1 dag bereikt. U kunt  geen aanvraag meer indienen. Alle subsidieaanvragen voor het jaar 2023 zijn afgehandeld. Aanvragers hebben hierover een besluit ontvangen.

Een notaris heeft de volgorde van binnengekomen aanvragen bepaald.

Onder het kopje 'Behandeling aanvraag' vindt u een uitslag van de loting na de inhoudelijke beoordeling.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u e-Herkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier MIT Haalbaarheidsprojecten.

Wilt u op een later moment verder met uw subsidieaanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’.

In het overzicht met Veelgestelde vragen leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder ‘Documenten en links’ vindt u documenten die u helpen bij de voorbereiding. Het verplichte format projectplan MIT-Haalbaarheidsproject vindt u daar ook.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie was een totaalbedrag van € 2.000.000 beschikbaar. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Ook dit jaar is het subsidiebudget voor deze regeling op de 1e dag overschreden. Een notaris heeft de volgorde van binnenkomst van alle complete aanvragen bepaald. De uitslag van de loting vindt u hier

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.