MIT Haalbaarheidsprojecten

Door de grote belangstelling is het subsidieplafond voor deze regeling ook dit jaar in 1 dag bereikt. U kunt daarom geen aanvraag meer indienen. De uitslag van de loting van aanvragen vindt u verder op deze pagina.
Status: Gesloten
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 14-9-2022 (4 maanden)
Voor wie: MKB-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Past uw plan binnen 1 van onderstaande Kennis- en Innovatieagenda’s? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek. Op deze pagina vindt u de informatie om uw aanvraag voor te bereiden.

  • Energie en Duurzaamheid;
  • Gezondheid en Zorg;
  • Landbouw, Water en Voedsel;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën;
  • Maatschappelijk Verdienvermogen.

De subsidie ondersteunt MKB-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleren wij bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

We vinden het belangrijk dat innovaties ontwikkeld worden om maatschappelijke problemen op te lossen. We zijn op zoek naar innovaties die bijdragen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. We hebben 6 maatschappelijke uitdagingen benoemd, die zijn verwoord in 6 Kennis en Innovatie-agenda’s. Meer informatie over deze agenda’s vindt u op de website Topsectoren.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen we u naar paragraaf 6.12 MIT-Haalbaarheidsprojecten van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016.

Voor uw aanvraag heeft u het Format projectplan MIT-Haalbaarheidsproject (Word 192 kB) nodig. Dit is een verplicht format. U kunt dit format uploaden bij uw aanvraag.

U kunt maar voor 1 project subsidie aanvragen. 

Het vaste subsidiebedrag bedraagt € 20.000. Het totale subsidieplafond is vastgesteld op € 2.000.000.

Direct verder

In april 2023 is er een nieuwe openstelling van de MIT regeling voor innovatieve initiatieven. Informatie daarover komt rond februari 2023 beschikbaar op deze website.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2 miljoen beschikbaar. Het subsidieplafond voor deze regeling is ook dit jaar in 1 dag bereikt. U kunt daarom geen aanvraag meer indienen. 

 

Een notaris heeft de volgorde van binnenkomst van alle complete aanvragen bepaald. De uitslag vindt u hier. Aanvragen van projecten na nummer 193 ontvangen zo spoedig mogelijk een besluit met afwijzing vanwege het bereiken van het subsidieplafond. De projecten tot en met 193 worden nu inhoudelijk beoordeeld. Aanvragers van deze projecten krijgen uiterlijk 12 juli 2022 bericht (binnen 13 weken na het indienen van de aanvraag).

Projecten die na 12 april zijn ingediend, zijn niet meegenomen in de loting omdat het subsidieplafond op 12 april al was bereikt.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.