MIT Haalbaarheidsprojecten

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. U kunt geen aanvraag meer indienen. In april 2023 is er een nieuwe openstelling. Informatie daarover komt rond februari 2023 beschikbaar op deze website
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: MKB-ondernemingen kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Past uw plan binnen 1 van onderstaande Kennis- en Innovatieagenda’s? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsonderzoek. Op deze pagina vindt u de informatie om uw aanvraag voor te bereiden.

  • Energie en Duurzaamheid;
  • Gezondheid en Zorg;
  • Landbouw, Water en Voedsel;
  • Veiligheid;
  • Sleuteltechnologieën;
  • Maatschappelijk Verdienvermogen.

De subsidie ondersteunt MKB-ers die aan het begin van een innovatieproces tegen problemen aanlopen. In deze beginfase is er vaak nog geen zicht op succes van marktintroductie of verdienmodellen. Met deze subsidie stimuleren wij bedrijven om hun ideeën om te zetten in acties door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.

We vinden het belangrijk dat innovaties ontwikkeld worden om maatschappelijke problemen op te lossen. We zijn op zoek naar innovaties die bijdragen aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. We hebben 6 maatschappelijke uitdagingen benoemd, die zijn verwoord in 6 Kennis en Innovatie-agenda’s. Meer informatie over deze agenda’s vindt u op de website Topsectoren.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen we u naar paragraaf 6.12 MIT-Haalbaarheidsprojecten van de Regels Ruimte voor Gelderland 2016.

Voor uw aanvraag heeft u het Format projectplan MIT-Haalbaarheidsproject (Word 192 kB) nodig. Dit is een verplicht format. U kunt dit format uploaden bij uw aanvraag.

U kunt maar voor 1 project subsidie aanvragen. 

Het vaste subsidiebedrag bedraagt € 20.000. Het totale subsidieplafond is vastgesteld op € 2.000.000.

Direct verder

In april 2023 is er een nieuwe openstelling van de MIT regeling voor innovatieve initiatieven. Informatie daarover komt rond februari 2023 beschikbaar op deze website.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie was een totaalbedrag van € 2 miljoen beschikbaar. Het subsidieplafond voor deze regeling is ook dit jaar in 1 dag bereikt. U kunt daarom geen aanvraag meer indienen. 

 

Een notaris heeft de volgorde van binnenkomst van alle complete aanvragen bepaald. De uitslag vindt u hier. Alle subsidieaanvragen MIT Haalbaarheid voor het jaar 2022 zijn afgehandeld. Alle aanvragers hebben een besluit ontvangen.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.