Leefbaarheid, verbind je buurt

Provincie Gelderland is een nieuw samenwerkingsfonds gestart met het Oranje Fonds onder de naam Verbind je buurt! Dit fonds ondersteunt sociale initiatieven die mensen met elkaar en/of de samenleving verbinden en waarbij vrijwillige inzet een belangrijke rol speelt.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Gelderse initiatiefnemers; mensen en maatschappelijke organisaties zoals stichtingen, verenigingen, buurtverenigingen en welzijnsorganisaties.

Met Verbind je buurt! wordt de sociale verbondenheid in de dorpen, wijken en buurten van Gelderland versterkt. Heeft u een bewonersinitiatief of sociaal initiatief dat zorgt dat mensen kunnen meedoen in de Gelderse samenleving? Dan kunt u financiering aanvragen bij het Oranje Fonds.

Meer informatie over deze subsidie

Heeft u een bewonersinitiatief of sociaal initiatief dat zorgt dat mensen kunnen meedoen in de Gelderse samenleving? Dan kunt u financiering aanvragen bij het Oranje Fonds. U kunt financiering aanvragen voor bewonersinitiatieven of sociale initiatieven die zich richten op verbondenheid in de dorpen, wijken en buurten van Gelderland en die mensen met elkaar en/of de samenleving verbinden. Zo wordt de sociale verbondenheid in de dorpen, wijken en buurten van Gelderland versterkt. 

Subsidie aanvragen

Kijk of het samenwerkingsfonds Verbind je buurt! uw initiatief kan ondersteunen. Meer informatie lezen en een aanvraag indienen kan op de website van het Oranje Fonds.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.