LEADER Achterhoek Uitvoering projecten

Wilt u een project uitvoeren dat de leefbaarheid in de Achterhoek verbetert? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (23 dagen)
Voor wie: Rechtspersonen, bijvoorbeeld een stichting, vereniging of besloten vennootschap (BV) en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of maatschap.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor lokale initiatieven die de leefbaarheid op het platteland van de Achterhoek verbeteren.

U kunt deze subsidie aanvragen als:  

  • uw project past binnen de Lokale Ontwikkelingsstrategie LEADER-Achterhoek;
  • u contact heeft opgenomen met de LEADER-coördinator en uw project heeft gepitcht (zie ook het stappenplan voor LEADER op de website van Leader Achterhoek);
  • u uw project gaat uitvoeren in het LEADER-gebied: de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem (behalve de bebouwde kom met meer dan 30.000 inwoners van de stad Doetinchem zelf), Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk;
  • u een cofinancieringsverklaring van de gemeente(n) en/of het waterschap heeft;
  • u nog geen verplichtingen, zoals het verstrekken van een opdracht, bent aangegaan voordat u de subsidie aanvraagt

De complete tekst van de regeling met de voorwaarden kunt u lezen op de website Overheid.nl.

Voor het jaar 2022 is een bedrag van € 826.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag bereikt is.

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 120.000. De subsidie moet minimaal € 30.000 zijn.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het POP3 webportal. Om in te loggen heeft u eHerkenning 2+ nodig. 

De documenten onder het kopje Downloads en links kunnen u helpen bij het voorbereiden van uw aanvraag:

  • Checklist verplichte bijlagen
  • Informatieblad Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek
  • Format projectplan LEADER 2022
  • Format machtiging intermediair

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is voor 2022 een totaalbedrag van € 826.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Provincie Gelderland beoordeelt samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of uw aanvraag voldoet aan de subsidietechnische eisen. De Lokale Actiegroep (LAG) beoordeelt de aanvragen inhoudelijk aan de hand van de selectiecriteria. Een project moet minstens 23 punten halen om subsidie te kunnen krijgen.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.