LEADER Achterhoek Uitvoering projecten

Wilt u een project uitvoeren dat de leefbaarheid in de Achterhoek verbetert? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 14-november-2023
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Rechtspersonen, bijvoorbeeld een stichting, vereniging of besloten vennootschap (BV) en ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid, bijvoorbeeld een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of maatschap.

Meer informatie over deze subsidie

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het POP3 webportal. Om in te loggen heeft u eHerkenning 2+ nodig. 

De documenten onder het kopje Downloads en links kunnen u helpen bij het voorbereiden van uw aanvraag:

  • Checklist verplichte bijlagen
  • Informatieblad Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek
  • Format projectplan LEADER 2022
  • Format machtiging intermediair

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 826.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Provincie Gelderland beoordeelt samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of uw aanvraag voldoet aan de subsidietechnische eisen. De Lokale Actiegroep (LAG) beoordeelt de aanvragen inhoudelijk aan de hand van de selectiecriteria. Een project moet minstens 23 punten halen om subsidie te kunnen krijgen.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.