Hoogwaardige fietsroutes

Wilt u een hoogwaardige fietsroute aanleggen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Gemeenten en vertegenwoordigende gemeenten in een samenwerkingsverband van gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor de aanleg van een hoogwaardige fietsroute. Dit is een regionale hoofdfietsroute van goede kwaliteit. De fietsroute is bedoeld voor woon-werkverkeer over langere afstanden. De fietsroute zorgt ervoor dat mensen zich snel en efficiënt kunnen verplaatsen en de veiligheid is zo goed mogelijk.

U kunt deze subsidie aanvragen als: 

  • het gaat om een hoogwaardige fietsroute zoals beschreven in het Definitiekader voor het Hoofdfietsnet Gelderland;
  • u samen met een of meerdere gemeenten zorgt voor de aanleg van de hoogwaardige fietsroute;
  • u een uitvoeringsovereenkomst voor de aanleg van een snelle fietsroute heeft gesloten met samenwerkende gemeenten en de provincie;
  • de uitvoeringsovereenkomst minder dan 13 weken geleden ondertekend is;
  • de snelle fietsroute minimaal 10 jaar blijft bestaan.

De complete tekst van de subsidie en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (paragraaf 4.6 Hoogwaardige fietsroutes).

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de subsidiabele kosten.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Hoogwaardige fietsroutes'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.