Gelderland loves to move: stimuleringsbudget voor inclusief sporten

Wilt u in de aanloop naar het internationale sportevenement EuroGames 2022 aandacht besteden aan inclusie in de Gelderse sport? Dan kunt u gebruik maken van het stimuleringsbudget Gelderland loves to move.

Meer informatie over deze subsidie

Provincie Gelderland is partner van de EuroGames 2022 die in Nijmegen plaatsvinden. Met de Eurogames willen we samen sporten en bewegen nóg toegankelijker maken. Met het programma Gelderland loves to move willen provincie Gelderland en gemeente Nijmegen sportaanbieders en gemeenten in de regio helpen om een sportomgeving en -sfeer te creëren waar iedereen zich welkom voelt en niemand wordt buitengesloten. Zo zetten we dit programma in aanloop naar de EuroGames in om het sportklimaat in Gelderland inclusief te maken.

In aanloop naar dit evenement brengen we het onderwerp inclusief sporten via onder andere side-events onder de aandacht. Initiatiefnemers kunnen activiteiten kiezen van een menukaart of zelf een activiteit bedenken. Van het hosten van een workshop over ouderen en sport, het ontvangen van procesbegeleiding rondom discriminatievraagstukken tot het regelmatig hijsen van de regenboogvlag. Al deze acties dragen bij aan een veilig sportklimaat, waarin iedereen mee kan doen. 

Om gebruik te kunnen maken van het stimuleringsbudget gelden de volgende spelregels:

  1. De activiteit is gericht op het verbeteren van het sportklimaat, vooral voor ouderen, migranten en/of LHBTI+’ers.
  2. De activiteit waarvoor u stimuleringsbudget aanvraagt, vindt plaats in Gelderland.
  3. De activiteit vindt plaats tussen 1 mei 2021 en 27 juli 2022.
  4. De activiteit is laagdrempelig, heeft geen fondsenwervend karakter, draagt geen religieuze of politieke overtuiging uit en er wordt geen financiële winst gemaakt voor een organisatie of persoon.
  5. De activiteit is gekozen van de menukaart of u heeft zelf een activiteit bedacht.
  6. Bij het indienen van de aanvraag geeft u de volgende informatie: een omschrijving van de activiteit/activiteiten, wanneer deze plaatsvindt/plaatsvinden en een begroting. Ook laat u weten wie uw doelgroep is en wat u wilt bereiken met de activiteiten.
  7. De aanvraag dient u online in via het formulier op de website van EuroGames22/Gelderland loves to move.
  8. Na de activiteit stuurt u ons, binnen een maand, foto’s of filmpjes met een korte beschrijving van wat u heeft gedaan en waar u het geld aan hebt besteed. Let erop dat u benoemt dat de activiteit mede door een financiële bijdrage vanuit het stimuleringsbudget van provincie Gelderland uitgevoerd kan worden.

De subsidie dekt maximaal 50% van de kosten, tot € 800 voor een eenmalige activiteit en € 2.500 voor een reeks activiteiten. Tot juni 2022 kunt u iedere maand aanvragen indienen.

Direct verder

Wilt u gebruik maken van dit stimuleringsbudget? Op de website van EuroGames22/Gelderland loves to move vindt u de menukaart, de spelregels en het aanvraagformulier.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.