Complexe maatregelen hoofdfietsnet

Wilt u als gemeente maatregelen nemen om het Gelderse hoofdfietsnet te verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor het nemen van de volgende complexe maatregelen om het Gelderse hoofdfietsnet verbeteren:

  • de aanleg van een fietsbrug;
  • de aanleg van een fietstunnel;
  • de aanleg van een vrij liggend fietspad of fietsstraat;
  • het verbreden van een bestaand fietspad.

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • u de maatregel uitvoert op een fietsroute die deel uitmaakt van het Gelderse hoofdfietsnet (PDF 5 MB);
  • de maatregel tenminste voldoet aan de richtlijnen uit de Ontwerpwijzer fietsverkeer 2016 van het CROW;
  • u de maatregelen uitvoert binnen 3 jaar na het verlenen van de subsidie.

Er is geen subsidie mogelijk voor onderhoud van fietsroutes, een hoogwaardige fietsroute en trajecten waarvoor al eerder subsidie is ontvangen op grond van deze regeling. Voor de aanleg van hoogwaardige fietsroutes hebben we de subsidieregeling Hoogwaardige fietsroutes.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 4.5 Complexe maatregelen hoofdfietsnet.

De subsidie bedraagt:

  • maximaal 50% van de subsidiabele kosten;
  • met een maximum van € 750.000.

Interne loonkosten en kosten voor de aankoop van grond komen niet in aanmerking voor subsidie.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Complexe maatregelen hoofdfietsnet'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

In de hieronder te vinden 'checklist verplichte bijlagen bij subsidieaanvraag' leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 5.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.