Circulaire Mestverwerking

Wilt u waardevolle bestanddelen uit mest halen om in een gesloten kringloop te hergebruiken? Dan kunt u subsidie aanvragen voor het aanpassen van de stalvloer en het plaatsen van apparatuur om mest te verzamelen. Ook kunt u subsidie aanvragen voor het plaatsen van een stikstofstripper en eventueel een mestscheider.
Laatst gewijzigd op: 24-mei-2023
Status: Gesloten
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 29-4-2025 (bijna 2 jaar)
Voor wie: Veehouderijen met een bedrijf in Gelderland kunnen subsidie aanvragen.
Het subsidieplafond is bereikt

Meer informatie over deze subsidie

Direct verder

Voorbereiding

We raden u aan eerst de factsheet bij deze regeling door te lezen en een afspraak te maken voor een verkennend gesprek als u subsidie wilt aanvragen. Voor het verkennend gesprek kunt u dit dit formulier gebruiken.  

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Circulaire mestverwerking. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf 1 mei 2023 Wilt u uw aanvraag alvast voorbereiden? Dat kan. Het aanvraagformulier is nu al beschikbaar. We raden u aan om eerst een verkennend voorgesprek over uw aanvraag te houden. Dit kunt u met dit formulier aanvragen.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidie-aanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder ‘Documenten en links’ vindt u documenten die u helpen bij de voorbereiding.

 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 6.500.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Het subsidieplafond voor deze regeling is bijna bereikt door alle aanvragen die wij nu beoordelen. De kans bestaat dat wij uw aanvraag niet meer kunnen behandelen omdat het subsidieplafond tussentijds is bereikt.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u  onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie. 

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.