Challenge groene icoonprojecten

Kent u in uw stad of dorp een vrij toegankelijke plek die veel groener kan? Dan kunt u vanaf 5 september 2022 subsidie aanvragen voor de ontwerpkosten om van deze plek een groen icoonproject te maken.
Status: Bijna geopend
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (6 maanden)
Voor wie: Gemeenten of een samenwerkingsverband van ten minste 1 gemeente én de grondeigenaar kunnen deze subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor het maken van het ontwerp van een groen icoonproject. 

 • In 5 stappen van een idee naar een ontwerp.
 • Om gebruik te maken van de subsidieregeling doorloopt u 5 stappen:
 • U heeft een idee voor een groen icoonproject. U hebt een locatie op het oog en u hebt toestemming van de eigenaar om de plek aan te pakken. U legt contact met de gemeente.
 • U verwerkt uw idee in een projectvoorstel waarin u laat zien dat uw groene icoonproject aan de voorwaarden voldoet.
 • U dient het projectvoorstel bij ons in voor subsidie voor de kosten om een ontwerp en projectplan te maken.
 • Als uw projectvoorstel akkoord is, ontvangt u een bijdrage van 50% van de ontwerpkosten (met een maximum van €15.000 per aanvraag).  Er is in totaal €300.000 beschikbaar. (let op: dit is niet voor de uitvoeringkosten, hiervoor komt mogelijk een aparte subsidie voor) 
 • Met de ontvangen subsidie kunt u een deskundige inschakelen om u te helpen met het ontwerp en projectplan. Zorg dat degene die u inschakelt deskundig is op het gebied van de onderwerpen die in het plan verplicht zijn: biodiversiteit, klimaatadaptatie, maatschappelijke waarde en iconische waarde. Bijvoorbeeld een ecoloog, hovenier, (landschaps)architect of een deskundige in klimaatadaptatie.

In 2023 volgt mogelijk een tweede onderdeel van deze challenge, gericht op de uitvoering van de ontwerpen. Meer informatie hierover volgt na 5 juli 2022 als Gedeputeerde Staten daarover een besluit hebben genomen. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Challenge groene icoonprojecten, inspirerende voorbeelden van ontwerpen en projecten die al zijn gerealiseerd. 

Als u subsidie aanvraagt voor het maken van het ontwerp van een groen icoonproject moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De locatie ligt in de bebouwde kom en is na realisatie vrij toegankelijk voor publiek. 
 • Voor de realisatie van het icoonproject is tenminste 1.000 m2 beschikbaar, dit hoeft geen aaneengesloten gebied te zijn.
 • De locatie voor het ontwerp is geen bedrijventerrein. Voor het vergroenen van bedrijventerreinen hebben we deze subsidiegeling.
 • Er is toestemming van de grondeigenaar.
 • U stelt een groep samen om het plan samen uit te werken. De gemeente en grondeigenaar moet in ieder geval deel uitmaken van deze groep mensen.

Verplichte onderwerpen in het projectvoorstel.

Als u gebruik maakt van de subsidie voor het ontwerp bent u verplicht om de volgende onderwerpen in het ontwerp te verwerken: 

Klimaatadaptatie:

 • Het ontwerp draagt bij aan het oplossen van de uitkomsten van de klimaatstresstest (Uw gemeente kan u hier meer over vertellen).
 • Het ontwerp draagt bij aan het vasthouden van water in de bodem, het verminderen van wateroverlast op de locatie of in de omgeving, en/of het verminderen van opwarming van de omgeving. 

Biodiversiteit:

 • Het ontwerp bestaat minimaal uit 500 m2 gevarieerde beplanting van inheemse kruiden, struiken en/of bomen
 • U doet een voorstel voor het beheer van de locatie;
 • In het ontwerp zijn voorzieningen voor diersoorten getroffen, bijvoorbeeld nestkasten, vleermuiskasten en/of insectenhotels.

Maatschappelijke waarde van het ontwerp:     

 • In het ontwerp is aandacht voor ontspannen, bewegen, spelen, ontmoeten, 
 • Inwoners uit de omgeving worden betrokken bij het maken van het ontwerp. 

 Iconische waarde van het ontwerp, daarbij kunt u denken aan:

 • Het ontwerp is creatief, veelzijdig, uitnodigend en verrassend.
 • Het ontwerp heeft een positieve uitstraling op de omgeving (verhoogt de ruimtelijke kwaliteit en is beeldbepalend).
 • Het ontwerp geeft nieuwe of inspirerende inzichten in duurzaamheid. 

De volledige tekst van de subsidieregeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 4.19 Groene icoonprojecten.

De subsidie voor de ontwerpkosten van een groen icoonproject bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 7.500 en een maximum van € 15.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

Vanaf 5 september kunt u subsidie aanvragen voor het maken van het ontwerp van een groen icoonproject aan via het Subsidieportaal. Het aanvraagformulier is nu alvast beschikbaar om een aanvraag te kunnen voorbereiden. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘groene icoonprojecten.’ Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie voor de ontwerpfase van groene icoonprojecten is een totaalbedrag van € 300.000 beschikbaar.

Als dit plafond is bereikt, kunt u geen projectvoorstel meer indienen. Twintig projectvoorstellen kunnen zeker een bijdrage ontvangen en mogelijk meer als niet alle projecten € 15.000 aanvragen.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.