Bovenregionale samenwerking arbeidsmarktregio’s (AMR’s) Gelrepact

Wilt u als arbeidsmarktregio (AMR) activiteiten uitvoeren gericht op de Gelderse arbeidsmarkt en het Gelderse bedrijfsleven? Dan kunt u vanaf 5 september 2022 om 9 uur subsidie aanvragen.
Status: Bijna geopend
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 15-11-2022 (3 maanden)
Voor wie: De 6 arbeidsmarktregio’s binnen provincie Gelderland kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

De 6 AMR’s uit Gelderland kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten binnen het werkgebied van een Gelderse AMR. Deze activiteiten moeten: 

  1. onderdeel zijn van het bovenregionaal project “het bevorderen van een Leven Lang Ontwikkelen binnen het Gelders MKB.” Hiervoor hebben de zes AMR’s samen een projectplan opgesteld.
  2. Bijdragen aan de thema’s ‘Lang Leven Lang Ontwikkelen’ of ‘Aanpak krapteberoepen.’

Iedere AMR kan in één aanvraagformulier subsidie aanvragen voor activiteiten onder 1 als voor activiteiten onder 2. 

Op deze pagina vindt u de informatie om uw aanvraag voor te bereiden.

U komt in aanmerking voor deze subsidie als:

1. een centrumgemeente namens één van de volgende regio’s de aanvraag indient:
   • Arbeidsmarktregio Achterhoek;
   • Arbeidsmarktregio FoodValley;
   • Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland; 
   • Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen;
   • Arbeidsmarktregio Rivierenland;
   • Arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe.
2. uw aanvraag een duidelijke kwalitatieve én een kwantitatieve doelstelling heeft;
3. de activiteiten bijdragen aan de regionale doelstellingen die voor uw AMR gelden. Deze doelstellingen vindt u in de eigen regionale strategische agenda, het jaarplan, 
het SUWI-uitvoeringsplan, het actieplan ‘Perspectief op werk’, of de Human Capital Agenda van de Gelderse Regio’s;
4. uw project uiterlijk 1 juli 2024 is afgerond;
5. u voor uw projectkosten geen andere subsidie heeft ontvangen. 

De volledige tekst en de voorwaarden van deze regeling vindt u in de RRVG 2016, paragraaf 6.48 Bovenregionale samenwerking arbeidsmarktregio’s Gelrepact.

De subsidie bedraagt maximaal:

1.  € 85.000 per AMR voor activiteiten genoemd onder 1;

2.  € 350.000 per AMR voor activiteiten genoemd onder 2.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie vanaf 5 september 2022 aanvragen via het Subsidieportaal. Om uw aanvraag goed voor te kunnen bereiden, is het aanvraagformulier nu alvast beschikbaar. De sluitingsdatum is op 14 november 2022 om 24.00 uur.

Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig, niveau EH2+. Dient een intermediair de aanvraag voor u in? Denk er dan aan om ketenmachtiging te regelen. Anders is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Na het inloggen komt u bij het aanvraagformulier. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’ op een later moment weer openen. 

Hieronder vindt u onder ‘Documenten en links’ een overzicht met veelgestelde vragen, een toelichting op de regeling Bovenregionale Samenwerking Arbeidsmarktregio’s en richtlijnen voor het projectplan. In deze documenten leest u meer over de regeling, de aanvraag- en eindverantwoording procedure en welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. Als u voor zowel onderdeel 1 als 2 subsidie aanvraagt, is het nodig om in het projectplan een aparte begroting voor de activiteiten onder 1 én een begroting voor activiteiten onder 2 op te nemen.

We raden u aan om het aanvraagformulier van tevoren te bekijken en de bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag

Het totale subsidieplafond is vastgesteld op € 2.610.000. 

Dit is opgedeeld in:

  • activiteiten onder 1 voor het bovenregionaal project: € 510.000
  • activiteiten onder 2 voor de thema’s “Leven Lang Ontwikkelen” en “Aanpak krapteberoepen”: € 2.100.000

Meer informatie vindt u op de webpagina over ‘subsidies met een subsidieplafond’.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.