Bodemgegevens op orde

Wilt u uw bodemgegevens op orde brengen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Gesloten
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2022 (23 dagen)
Voor wie: Gemeenten en openbare lichamen, zoals omschreven in artikel 8 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, kunnen subsidie aanvragen.
Het subsidieplafond is bereikt

Het subsidieplafond voor deze regeling is bereikt. U kunt geen aanvragen meer indienen.

 

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor het selecteren van bodemgegevens uit bodemonderzoeksrapporten en het invoeren van deze gegevens in een digitaal bodeminformatiesysteem.

U kunt deze subsidie aanvragen als u bij het invoeren van de bodemgegevens gebruik maakt van het format SIKB0101 of een format dat dit vervangt.

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016, paragraaf 3.6 Bodemgegevens op orde.

Het vaste subsidiebedrag dat u kunt ontvangen is € 7.500.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Bodem en ondergrond'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet?  Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is.   

In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.