Bevorderen inwonersparticipatie in kwetsbare wijken of dorpen

Wilt u inwoners in kwetsbare wijken of dorpen stimuleren om initiatieven te ontwikkelen die hun leefomgeving en de sociale verbondenheid daarin verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 6-juli-2023
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 maand)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Subsidie aanvragen

Voordat u subsidie aanvraagt, is er een vooroverleg nodig. We bespreken dan de methode die u wilt inzetten. Ook kijken we dan naar de wijze waarop uw aanpak inwoners van de betreffende kwetsbare wijk kan stimuleren om zich voor hun woonomgeving in te zetten.

U kunt via dit formulier een afspraak maken voor een vooroverleg.

Als u een vooroverleg heeft gehad met een positief advies over uw subsidieaanvraag, kunt u subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u  eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Bevorderen inwonerparticipatie in kwetsbare wijken en dorpen. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot 31 december 2023.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder ‘Documenten en links’ vindt u documenten die u helpen bij de voorbereiding.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ de behandelstatus van uw subsidie.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.