Bevorderen inwonersparticipatie in kwetsbare wijken of dorpen

Wilt u inwoners in kwetsbare wijken of dorpen stimuleren om initiatieven te ontwikkelen die hun leefomgeving en de sociale verbondenheid daarin verbeteren? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

In sommige wijken of dorpen komen initiatieven van inwoners om de leefbaarheid te vergroten niet vanzelf van de grond. Een extra stimulans om een positieve beweging op gang te brengen, kan helpen. Deze regeling is bedoeld om gemeenten daarbij te ondersteunen. Het doel is om (nieuwe) methoden en aanpakken te ontwikkelen, die gemeenten kunnen inzetten om de sociale verbondenheid in wijken en dorpen te versterken. De ervaringen die hiermee worden opgedaan, willen we bundelen en delen onder andere Gelderse gemeenten.

U kunt subsidie aanvragen om een aanpak toe te passen, eventueel in combinatie met het ontwikkelen van die aanpak, die inwoners van kwetsbare wijken of dorpen stimuleert om in hun wijk of dorp zelf initiatieven te ontplooien of mee te doen met initiatieven.    

U kunt in aanmerking komen voor deze subsidie als de gekozen aanpak:  

  • vaker toepasbaar is en ten goede komt aan kwetsbare wijken of dorpen met leefbaarheidsopgaven;
  • bedoeld is om de sociale verbondenheid te versterken en inwoners te bereiken die tot nu toe nauwelijks bij het verbeteren van hun leefomgeving zijn betrokken;
  •  u de aanpak door een externe organisatie laat vastleggen en de ervaringen deelt met andere gemeenten.   
  • er eerst een vooroverleg over uw aanvraag heeft plaatsgevonden.

 

De complete tekst van de regeling én de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 10.4 Bevordering inwonerparticipatie in kwetsbare wijken en dorpen. 

De subsidie bedraagt:

  • minimaal € 50.000 
  • maximaal € 100.000  

Direct verder

Subsidie aanvragen

Voordat u subsidie aanvraagt, is er een vooroverleg nodig. We bespreken dan de methode die u wilt inzetten. Ook kijken we dan naar de wijze waarop uw aanpak inwoners van de betreffende kwetsbare wijk kan stimuleren om zich voor hun woonomgeving in te zetten.

U kunt via dit formulier een afspraak maken voor een vooroverleg.

Als u een vooroverleg heeft gehad met een positief advies over uw subsidieaanvraag, kunt u subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u  eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigingen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u ketenmachtiging regelen.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Bevorderen inwonerparticipatie in kwetsbare wijken en dorpen. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

U kunt deze subsidie aanvragen tot 31 december 2023.

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. Onder ‘Documenten en links’ vindt u documenten die u helpen bij de voorbereiding.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1.000.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ de behandelstatus van uw subsidie.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.