Beleef het Apeldoorns Kanaal

Wilt u de beleefbaarheid en de recreatieve functie van het Apeldoorns Kanaal versterken? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-7-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Waterschap Vallei en Veluwe en gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde en Rheden en rechtspersonen die recreatie en toerisme van het Apeldoorns Kanaal vanuit hun organisatie willen versterken.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt deze subsidie aanvragen voor activiteiten die plaatsvinden in de openbare infrastructuur of activiteiten die helpen bij het ontwikkelen van toeristisch recreatief aanbod langs het Apeldoorns Kanaal.

 

 

U kunt deze subsidie aanvragen als:

  • de activiteit dichtbij het Apeldoorns Kanaal plaatsvindt of wordt uitgevoerd;
  • het bestuurlijk overleg Apeldoorns Kanaal de activiteit goedkeurt;
  • de activiteit is opgenomen in categorie 1, 2 of 3 van de projectenlijst in de Uitwerkingsagenda Apeldoorns Kanaal (PS2018-308, bijlage 7).

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 2.14 Beleef het Apeldoorns Kanaal).

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Beleef het Apeldoorns Kanaal'. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.