Artistieke producties en festivals

Wilt u in 2023 in Gelderland een productie of festival organiseren op het gebied van muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, mode, film, nieuwe media en literaire cultuur? Of organiseert u een erfgoedfestival? U kunt hiervoor subsidie aanvragen tot 28 februari 2023 17.00. Deze regeling komt na 2023 niet terug.
Status: Gesloten
Wanneer: Subsidie aanvraag niet meer mogelijk
Voor wie: Deze subsidie is bedoeld voor initiatieven, organisatoren en producenten van artistieke producties en festivals die in Gelderland plaatsvinden.

Meer informatie over deze subsidie

Direct verder

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen vanaf dinsdag 14 februari 2023, 09.00 uur tot en met dinsdag, 28 februari 2023, 17.00 uur. U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal.

Om uw aanvraag voor te bereiden is het aanvraagformulier nu al beschikbaar.

Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Als hulpmiddel hebben wij de checklist verplichte bijlagen opgesteld waarin alle benodigde bijlagen staan die wij willen ontvangen. Verder kunt u het format begrotingsformulier. downloaden. U bent verplicht om dit begrotingsformat te gebruiken bij uw subsidieaanvraag. Doet u dit niet dan zullen wij uw subsidieaanvraag afwijzen. In het aanvraagformulier vragen wij u om aan te geven onder welke categorie uw festival of productie valt. Op basis van uw keuze beoordelen wij uw aanvraag. Deze categorie is later niet meer te wijzigen.

Behandeling aanvraag

Voor de laatste openstelling van deze regeling is een budget van € 300.000 beschikbaar. De verwachting is dat er veel meer aanvragen binnenkomen dan waar geld voor beschikbaar is. Wij laten daarom na sluiting van de openstelling een notaris alle aanvragen door middel van een loting de volgorde van behandeling bepalen. Hiermee hebben alle aanvragers een gelijke kans. 

Na de loting beoordelen we de projectplannen op de criteria zoals die vastgelegd zijn in de regeling. 

LET OP: als u een onvolledige aanvraag indient, is de kans dat u subsidie ontvangt vrijwel nihil. Zorg er dus voor dat u alle benodigde documenten aanlevert. In de checklist ‘verplichte bijlagen’ leest u welke documenten nodig zijn.

Wij vragen u rekening te houden met een afhandelingstermijn van 13 weken. U krijgt schriftelijk bericht over het genomen besluit.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.