Adviezen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

Wilt u als landbouwondernemer in Gelderland advies over hoe u in uw bedrijf natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw kunt toepassen? En wilt u als adviseur op dit gebied landbouwondernemingen adviseren? Dan kunt u samen een adviesvoucher invullen. Als adviseur kunt u daarmee subsidie aanvragen.
Laatst gewijzigd op: 18-april-2023
Status: Gesloten
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (7 maanden)
Voor wie: Gelderse landbouwondernemers en adviseurs op het gebied van natuurinclusieve kringlooplandbouw aan landbouwondernemingen.
Het subsidieplafond is bereikt

Meer informatie over deze subsidie

Direct verder

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie was een totaalbedrag van € 270.000 beschikbaar. Het subsidieplafond is bereikt. U kunt geen subsidie meer aanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of een aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ de behandelstatus van uw subsidie.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.