Adviezen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw

Wilt u als landbouwondernemer in Gelderland advies over hoe u in uw bedrijf natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw kunt toepassen? En wilt u als adviseur op dit gebied landbouwondernemingen adviseren? Dan kunt u samen een adviesvoucher invullen. Als adviseur kunt u daarmee subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Gelderse landbouwondernemers en adviseurs op het gebied van natuurinclusieve kringlooplandbouw aan landbouwondernemingen.

Meer informatie over deze subsidie

Provincie Gelderland vindt het belangrijk dat agrariërs in Gelderland ondersteuning krijgen bij de ontwikkeling van hun landbouwonderneming naar natuurinclusieve en/of kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. Landbouwondernemers kunnen zich hierover laten ondersteunen door een adviseur die deskundig is op dit gebied. Deze adviseur kan via deze regeling de kosten van het advies voor een vast bedrag van €1.500,- vergoed krijgen.

Deze voucher kunnen de landbouwondernemer en adviseur samen invullen. De adviseur kan vervolgens de voucher en een ondertekende offerte uploaden in het aanvraagformulier voor deze subsidie. 

Als adviseur op het gebied van natuurinclusieve kringlooplandbouw kunt u deze subsidie aanvragen als:  

 • u samen met de landbouwondernemer de voucher invult en een offerte ondertekent; 
 • de landbouwondernemer die het advies ontvangt in Gelderland is gevestigd;
 • deze landbouwonderneming actief is in de primaire landbouwproductie met SBI-code 01.011 , 01.012, 01.013 , 01.014 of 01.015;

 

 • uw advies zich richt op minimaal één van de volgende onderwerpen: 

 

 • brongerichte vermindering van emissies
 • duurzaam landgebruik
 • toename biodiversiteit
 • gesloten voedselsysteem of gesloten mineralenkringloop
 • reductie middelengebruik
 • beter verdienmodel zonder toename veestapel

 

 • het advies ingaat op tenminste de volgende elementen: 

 

 • de veranderingen die noodzakelijk zijn in het bedrijf
 • de positieve effecten die worden bereikt op de omgeving van het bedrijf
 • de marktkansen en het verdienmodel van de landbouwonderneming nadat de veranderingen hebben plaatsgevonden 
 • een indicatieve kostenbegroting voor de realisatie van de veranderingen

 

 • u onafhankelijk bent van de landbouwonderneming die u adviseert;
 • u voor 1 mei 2022 stond ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Uit deze inschrijving moet blijken dat u als adviseur deskundig bent op de bovengenoemde onderwerpen. Bij uw inschrijving hoort één van de volgende SBI-codes 62, 66.1, 70.2, 71, 72.1, 73.2, 74.9, 85.41 of 85.42; 
 • u minimaal één bedrijfsbezoek aflegt bij de landbouwonderneming die u adviseert.

De complete tekst van de regeling én de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023, paragraaf 2.19 Adviezen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw.

De subsidie voor de kosten van het advies is een vast bedrag van € 1.500,-.

Direct verder

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning EH2+ nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen voor het indienen van uw aanvraag? Dat regelt u via ketenmachtiging.   

Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier Adviezen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. Wilt u op een later moment verder met uw subsidie aanvraag? Sla uw aanvraag dan op als concept. Dit concept vindt u terug in het Subsidieportaal onder ‘mijn subsidies’. 

U kunt deze subsidie aanvragen van 5 september 2022 tot en met 31 december 2023. 

In deze checklist verplichte bijlagen subsidieaanvraag leest u welke informatie u bij uw aanvraag moet uploaden. We raden u aan om het aanvraagformulier vooraf te raadplegen en de benodigde bijlagen digitaal beschikbaar te hebben. 

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 270.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

Eerst beoordelen we of uw aanvraag compleet is. Vervolgens beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal ziet u onder ‘mijn subsidies’ de behandelstatus van uw subsidie.

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.