Overzicht diercategorieën in extern salderen.

Fosfaatrechten nodig? Hoofdcategorie Diercatergorie Salderen?
Ja

A - Rundervee
Alle categorieën melkvee- jongvee die gehouden worden met het oog op melkproductie.

  Nee
Nee   A120 - Weiden en Zoogkoeien
Dit zijn koeien die in elk geval 1 keer hebben gekalfd en geen melkkoe of kalfkoe zijn.
Ja
Nee   A112 - Witvleeskalveren
van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden.
Ja
Nee   A115 - Startkalveren
voor rosévlees of roodvlees.
Ja
Nee   A116 - rosevleeskalveren
van ca. 3 maanden tot ca. 8 maanden.
Ja
Nee   A117 - Rosevleeskalveren
van ca. 14 dagen tot ca. 8 maanden
Ja
Nee   A122 - Roodvleesstieren
van ca. 3 maanden tot de slacht. Ossen en vrouwelijke dieren die op deze manier worden gemest vallen hier ook onder.
Ja
Nee   A104 - Fokstieren
dit zijn stieren van 1 jaar en ouder.
Ja
Nee   Jongvee van een melk- en kalfkoe
ouder dan 14 dagen dat u alleen houdt voor de vleesproductie en niet bestemd is om melkkoe, kalfkoe, zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden.
Ja
Nee   Jongvee van een zoogkoe
dat u alleen houdt voor de vleesproductie en niet bestemd is om melkkoe, kalfkoe, zoogkoe of fokstier voor de melkveehouderij te worden.
Ja
Nee B - Schapen   Ja
Nee C - Geiten   Ja
       
Dierenrechten nodig? Hoofdcategorie Diercategorie Salderen?
Ja D - Varkens   Nee
Ja   D1.1 - Biggenopfok (gespeende biggen) Nee
Ja   D1.2 - Kraamzeugen (incl. biggen tot spenen) Nee
Ja   D1.3 - Guste en dragende zeugen Nee
Ja   D2 - Dekberen
7 maanden en ouder.
Nee
Ja   D3 - Vleesvarkens
Opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden. Opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking.
Nee
Ja   D4 - Additionele technieken  Nee
  E - Pluimvee    
Ja   E1 - Opfokhennen en hanen
van legrassen; jonger dan 18 weken.
Nee
Ja   E2 - Legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen. Nee
Ja   E3 - (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok
jonger dan 19 weken. 
Nee
Ja   E4 - (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens (zie eindnoot 6) Nee
Ja   E5 - Vleeskuikens Nee
Ja F - Kalkoenen   Nee
Nee G - Eenden   Ja
Nee H - Pelsdieren   Ja
Nee I - Konijnen   Ja
Nee J - Parelhoenders   Ja
Nee K - Paarden   Ja
Nee L - Struisvogels   Ja