Vrijwillige aankoopregeling Gelderse kalverhouderijen

De provincie Gelderland nodigt Gelderse kalverboeren die belangstelling hebben voor vrijwillige bedrijfsbeëindiging door verkoop van hun onroerende bedrijfsmiddelen uit om zich uiterlijk 1 december 2020 bij de provincie te melden.

De aankoopregeling is onderdeel van het stikstofprogramma Gelderse Maatregelen Stikstof, gericht op vermindering van de stikstofuitstoot en verduurzaming van de sector.

Op 13 oktober 2020 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de “Beleidsregels aankoop vleeskalverhouderijen 2020” (PDF 225 kB) vastgesteld. De beleidsregels bevatten de selectiecriteria, een beschrijving van wat aangekocht wordt en een toelichting op het aankoopproces.

Belangrijk om te weten is dat de regeling alleen toegankelijk is voor vleeskalverhouderijen met een stikstofdepositie van ten minste de waarden als beschreven in de beleidsregels.

Interesse?

Geïnteresseerden kunnen tot en met 1 december 2020 hun belangstelling kenbaar maken door een brief te sturen naar;

de provincie Gelderland,
postbus 9090,
6800 GX Arnhem

of per e-mail naar aanmeldingkalverhouderij@gelderland.nl o.v.v. deelname aankoop vleeskalverhouderijen 2020.

Iedereen die zich tijdig heeft aangemeld krijgt een uitnodiging voor een gesprek, waarin we gegevens controleren die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de gemiddelde stikstofdepositie en de totale stikstofbelasting en waarin we het vervolgtraject bespreken.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.