Provincie ondersteunt bestuurskracht gemeenten

Een goed functionerende gemeente kent bestuurlijke stabiliteit, een organisatie met kwaliteit en voldoende medewerkers, een gezonde financiële huishouding, inspirerend leiderschap en de kracht te veranderen. Verder haakt een goed functionerende gemeente in op samenwerking met inwoners, maatschappelijke partners en medeoverheden.

Gelderse Gemeentelijke samenwerking

In de applicatie Gelderse Gemeentelijke samenwerking kunt u zien met welke gemeenten uw gemeente samenwerkt op basis van de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Ondersteuning bestuurskracht

Gemeentelijke bestuurskracht is de mate waarin een gemeente de opgaven uitvoert en volbrengt. Vanwege decentralisaties, bezuinigingen, problemen met grondexploitatie, mondige inwoners, bevolkingskrimp, werkloosheid en problemen op de woningmarkt, is het er voor gemeenten niet gemakkelijker op geworden. Via het Programma Sterk Bestuur ondersteunen we gemeenten die hun bestuurskracht willen versterken. Zij kunnen bij ons terecht voor advies, onderzoek, trainingen en subsidie

Succesfactoren regionale samenwerking

Samenwerking tussen gemeenten speelt een steeds belangrijkere rol. In opdracht van provincie Gelderland heeft de Radboud Universiteit onderzocht wat regionale samenwerking succesvol maakt. Vertrouwen, transparantie en communicatie zijn hierbij noodzakelijk. Met het 'onderzoek samen werken aan effectieve regionale samenwerking' (PDF 2,3 MB) geeft de provincie handreikingen om de samenwerking tussen gemeenten te verbeteren.

Film over Sterk Bestuur

We begeleiden gemeenten bij samenwerking en bij het maken van een visie op hun bestuurlijke toekomst. Bekijk het filmpje over het programma Sterk Bestuur voor meer informatie.

Uitgeschreven tekst

Wilt u als gemeente werk maken van uw bestuurskracht? Neem dan met ons contact op zodat we samen kunnen zien wat wij voor u kunnen betekenen.

Onderzoek bestuurskracht

In 2014 en 2015 hebben de provincie en de Gelderse afdeling van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) een onderzoek uitgevoerd naar bestuurskracht. Het onderzoek is begeleid door de commissie Sterk Bestuur. De uitkomsten dienen als input voor het programma Sterk Bestuur. U kunt het onderzoeksrapport Verbinden, Vernieuwen, Versterken, met aanbevelingen voor de Gelderse regio’s (PDF 8 MB) downloaden. Een overzicht van gemeentelijke en regionale rapportages leest u er ook.

Onderzoek Gelderse netwerken

Ook heeft de provincie de Gelderse netwerken en de contacten tussen inwoners in bevolkingskernen en wijken in beeld laten brengen. Op basis van statistische gegevens van reizen voor werk, voorzieningen, recreatie en sociale contacten zijn verplaatsingen van, naar en binnen Gelderland in kaart gebracht. Gemeenten kunnen hiermee zien hoe contacten tussen inwoners van dorpskernen en wijken lopen. Zij kunnen zo het gesprek aangaan over de betekenis hiervan. De uitkomsten van het onderzoek kunt u lezen in het rapport Gelderse netwerken (PDF 26 MB).