Sterk bestuur voor de opgaven van morgen

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben recht op een betrouwbare en daadkrachtige overheid, die haar wettelijke taken goed uitvoert en goed inspeelt op grote maatschappelijke vraagstukken. De afgelopen jaren zijn veel nieuwe taken op de gemeenten afgekomen en liggen er nieuwe uitdagingen in het verschiet. Denk hierbij aan de jeugdzorg, bewegende woningmarkt, energietransitie en de Omgevingswet. Als gevolg hiervan wordt een groot beroep gedaan op Gelderse overheden en hun veranderende rol. Dit vraagt om bestuurskracht, van gemeenten en provincie. 

Vanuit onze zorgplicht voor de kwaliteit van het openbaar bestuur werken we samen met onze partners aan sterk bestuur in Gelderland. Niet omdat sterk bestuur een doel op zich is, maar omdat het een middel is om als overheid de maatschappij zo optimaal mogelijk te bedienen.

Provincie ondersteunt bestuurskracht gemeenten

We ondersteunen gemeenten die actief werken aan het versterken van hun bestuurskracht. Zij kunnen bij ons onder meer terecht voor advies, onderzoek en trainingen. Samen met gemeenten zijn we gezamenlijk en doorlopend met elkaar in gesprek over de opgaven en de bestuurskracht dat daar voor nodig is.

De uitdagingen en kansen waar we gezamenlijk in Gelderland voor staan verschillen per gemeente en gebied of regio. De provincie bekijkt daarom samen met gemeenten wat de beste oplossing is voor het vraagstuk wat zich voordoet.

In de Statennotitie “Sterk Bestuur voor de opgaven van morgen (PDF 10,5 MB)” geven we meer uitleg over de resultaten en onze werkwijze.

Gelderland Academie

De complexe en uitdagende opgaven van deze tijd vragen om kwalitatief goede volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren. De provincie richtte daarom samen met de VNG Gelderland de Gelderland Academie op. De Gelderland Academie is het platform voor het delen van praktijkgerichte kennis en ervaring voor raadsleden, wethouders, burgemeesters, statenleden, gedeputeerden en ambtenaren bij gemeenten in Gelderland en bij de provincie Gelderland. Voor deze doelgroep organiseert de Gelderland Academie kennis- en netwerkbijeenkomsten in de regio.

Onderzoek bestuurskracht provincie

Werken aan sterk bestuur in Gelderland heeft ook betrekking op de bestuurskracht van de provincie zelf. Wij willen als betrouwbare partner daadkrachtig werken aan maatschappelijke opgaven. Daarvoor is het van belang dat de provincie waarnemingen op haar eigen functioneren toelaat. De opgaven waar Gelderland voor staat vragen immers om een zelfbewuste en lerende overheid. Het college van Gedeputeerde Staten stelde daarom in 2018 een externe adviescommissie in om de bestuurskracht van de provincie nader te onderzoeken. De commissie presenteerde 18 december 2018 hun rapport bestuurskracht provincie Gelderland (PDF 4,1 MB). GS gaf een bestuurlijke reactie op het rapport (PDF 132 kB).