SteenGoed Benutten Huissen (Test pagina)

Lees meer over het project in Huissen.

30 Nieuwe woningen in Huissen

In Huissen maakt de leegstaande Aloysiusschool plaats voor 30 nieuwe woningen, waarvan 10 betaalbare huurappartementen, 8 koopappartementen en 12 grondgebonden koopwoningen met een half verdiepte parkeergarage. Een deel van de parkeergarage is openbaar waardoor het naastgelegen Raadhuisplein opnieuw kan worden ingericht met ruimte voor groen. Hierdoor wordt de biodiversiteit versterkt en hittestress en verdroging tegen gegaan.

SteenGoed Benutten

Met SteenGoed Benutten helpen we gemeenten de leegstand aan te pakken. Dat is hard nodig om wijken leefbaar te maken en de woningnood te lijf gaan. Lichtenvoorde ontvangt 173.000 euro voor het project Van Ostadestraat en gemeente Lingewaard krijgt 500.000 euro voor de herontwikkeling van de Aloysius locatie. De nieuwe woningen worden in 2023 en 2024 opgeleverd.

Het project

Wil je meer weten over het project?