SteenGoed Benutten (Test Pagina)

Met de aanpak SteenGoed Benutten pakken we (dreigende) leegstand aan op beeldbepalende locaties in stad en dorp in Gelderland. Zo maken we de leefomgeving mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijk.
SteenGoed Benutten (Test Pagina)

In de aanpak stellen we gebieden centraal en zien we leegstaand vastgoed in samenhang met de omgeving. Waarbij de functie van het vastgoed (voor een groot deel) verandert in wonen. Zo transformeren we leegstand naar nieuwe woningen.

Hierbij kiezen we voor een integrale aanpak waarin we per opgave kijken hoe de zeven ambities uit onze omgevingsvisie - bereikbaarheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, vestigingsklimaat en wonen – een plek kunnen krijgen in het project. Op basis van de behoeften van onze partners en door maatwerk kunnen we steeds de juiste instrumenten creëren om hen verder te helpen. Ieder project is immers uniek! Op basis van deze maatwerkoplossingen richten we onze instrumenten in en blijven we deze evalueren en ontwikkelen.

Vanuit SteenGoed Benutten (SGB) zijn we zo vroeg mogelijk betrokken bij herontwikkelings- en transformatieprojecten in bebouwd gebied en blijven dit gedurende de verschillende fasen van een project. Dit doen we om gevoel bij de opgave te krijgen, onze kennis en kunde in te brengen en om samen met betrokken partijen het project of proces een concrete stap verder te helpen. Het programma omvat verschillende instrumenten. Lees meer over deze instrumenten via de linkjes op deze pagina.

Uitgelichte projecten en nieuws

Zaltbommel

Op het perceel van de voormalige meubelzaak Binnenhuis realiseert Van der Heijden bouw en ontwikkeling met steun vanuit het provinciale programma SteenGoed Benutten 43 huurappartementen. 

Ga naar het project.

Of lees meer over het project.

Lichtenvoorde

 

In Lichtenvoorde komen 9 seniorenwoningen op de plek van de leegstaande Hamaland school. 

Ga naar het project

Lees meer over project.

Huissen

In Huissen maakt de leegstaande Aloysiusschool plaats voor 30 nieuwe woningen, waarvan 10 betaalbare huurappartementen, 8 koopappartementen en 12 grondgebonden koopwoningen met een half verdiepte parkeergarage.

Ga naar het project.

Lees meer over het project.

Hedel

Aan de doorgaande weg binnen de bebouwde kom van Hedel staan 3 leegstaande, vervallen boerderijen en een voormalig tankstation. Deze worden gesloopt en vervangen door 99 nieuwe woningen, waarvan 30 sociale huur- en koopwoningen. De woningen worden gasloos en voorzien van een warmtepomp. 

Ga naar het project.

Lees meer over het project.

Actieplan Wonen

14 acties voor 45.000 woningen.