Fietskluizen voor betere bereikbaarheid in gemeente Berg en Dal

10-5-2019 hand met chipkaart bij fietsenstalling

Eind 2018 is de route van buslijn SB58 Kleve-Nijmegen verlengd vanaf Nijmegen Centraal Station naar Heyendaal. Zo ontstaat een directe verbinding vanuit Duitsland met de Radboud universiteit. Om dit mogelijk te maken is de route in Beek versneld. Reizigers stappen niet meer op in Beek-Ubbergen. Ze pakken de bus via de N325 bij de nieuwe haltes Sportpark en Sint Hubertusweg. Provincie Gelderland plaatste 8 fietskluizen bij de Sint Hubertusweg aan beide zijden. Dit is voor fietsers die met de bus verder willen.

Goede fietsvoorzieningen voor busreizigers

De fietskluizen in deze regio zijn onderdeel van het Gelderse programma HOV-lijnen (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Dat staat voor snelle, comfortabele openbaar vervoerslijnen met een hoge frequentie, goede toegankelijkheid en overstapvoorzieningen.

De meeste bestaande fietskluizen werken met een sleutel en een abonnement. Ze zijn daarmee eigenlijk alleen geschikt voor reizigers die deze vrijwel dagelijks gebruiken. Er is vraag naar een meer flexibel systeem dat ook handig is voor incidentele reizigers. Naast de gewone fietsenstalling vervult de fietskluis een belangrijke rol. De rol is veilig stallen van je fiets, zeker nu de duurdere, elektrische, fiets terrein wint.

Online reserveren en betalen

De kluizen die niet langer met een fysieke sleutel maar elektronisch geopend worden met een OV-chipkaart, zijn de zogenoemde E-kluizen of chip-kluizen. Reizigers gebruiken de kluizen de eerste 24 uur achtereen gratis zonder abonnement of registratie. Bij gebruik langer dan 24 uur betaalt de gebruiker €1,00 per dag met een maximale stallingsduur van 7 dagen. Voor elektrische fietsen is in de kluis een stopcontact voor opladen.

Meer informatie over het gebruik, de betaalmogelijkheden en locaties van de fietskluizen staat op de website Veilig stallen en op de fietskluizen zelf. Veiligstallen.nl is in beheer door het CROW-Fietsberaad in samenwerking met gemeenten.

E-kluizen voldoen aan de landelijke eisen

Provincie Gelderland werkte mee aan een landelijke standaard, het Programma van Eisen voor E-kluizen. De fietskluizen bij bushalte Beek voldoen hieraan. Het beheer en onderhoud is ondergebracht bij leverancier Lo Minck. De proef duurt naar verwachting minimaal 1 jaar. Hierdoor zijn de resultaten van het gebruik over alle seizoenen meetbaar. We plaatsen medio 2019 ook E-kluizen bij Keijenborg in gemeente Bronkhorst en breiden mogelijk uit naar andere gemeenten.

Terug naar nieuwsoverzicht