Dit doet Gelderland: De hygiëne en veiligheid van zwemwater checken

Jongen springt in zwembad met groot potlood

Zeg water en je zegt Gelderland. We hebben meer dan 70 locaties waar je in de natuur kunt zwemmen. Van 1 mei tot 1 oktober is het zwemseizoen. In deze periode houden we toezicht op de waterkwaliteit en letten op hygiëne en veiligheid.

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en voeren de tests uit. Wij toetsen de resultaten van die bemonstering en neemt maatregelen, bijvoorbeeld: negatief zwemadvies of zwemverbod als de gemeten waarden te hoog zijn.

Als één van deze niet in orde is, dan geven we dat aan op het blauwe informatiebord bij de zwemlocatie, in de regionale dagbladen, op Teletekst van TV Gelderland en op zwemwater.nl.

We houden ook de kwaliteit van Gelderse zwembaden in de gaten. Dat doen we door inspecties uit te voeren. Als blijkt dat de kwaliteit onvoldoende is, moet de houder van het zwembad maatregelen nemen. Als hij/zij dat niet doet doen wij dat. Soms kan een bad daardoor tijdelijk gesloten zijn.

Meer informatie

Zwemmen in Gelderland

Zwemwater in Nederland

Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Bent u stemgerechtigd en geregistreerd als inwoner van Gelderland? Dan kunt u uw stem uitbrengen op het Gelderse Statenlid van uw keuze. De gekozen Provinciale Statenleden in Nederland kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Dit is een belangrijke taak van Provinciale Staten. Zij doen meer. Zij zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Kijk voor meer info op onze pagina over de verkiezingen.