Dit doet Gelderland: We verbeteren voortdurend de Gelderse wegen

kantonnier met auto en groot rood potlood

We hebben 1.200 kilometer wegen en 1.110 kilometer fietspad in beheer. We werken eraan om het wegennet zo in te richten dat inwoners snel en veilig van deur tot deur kunnen reizen.

Onderhoud

Samen met andere wegbeheerders werken we aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Soms brengt dit hinder met zich en die proberen we tot het minimum te beperken.

Ongelukken en pechgeval

Naast werken aan het onderhoud, komen we ook in actie bij ongelukken, pechgeval, beschadigde wegen en loshangende takken op de provinciale wegen. Na melding bij de verkeerscentrale komt de wegbeheerder die er het dichtstbij is in actie.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar onze pagina Verkeer-en-vervoer of de pagina Overzicht-provinciale-wegen.

Verkiezingen

Op 20 maart 2019 zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Bent u stemgerechtigd en geregistreerd als inwoner van Gelderland? Dan kunt u uw stem uitbrengen op het Gelderse Statenlid van uw keuze. De gekozen Provinciale Statenleden in Nederland kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. Dit is een belangrijke taak van Provinciale Staten. Zij doen meer. Zij zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Staten vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid dat Gedeputeerde Staten moeten uitvoeren en houden hier toezicht op. Kijk voor meer info op onze pagina over de verkiezingen.